O NOUĂ SESIUNE DE SELECȚIE A CORPULUI DE EXPERȚI AI CORPULUI DE CONTROL

 

Sursa foto: ziua de constanta

Ministerul Educației Naționale anunță pe site-ul instituției că alocă un număr de 400 locuri pentru o nouă sesiune de selecție a Corpului de Experți ai Corpului de Control. Selecția candidaților se va realiza în intervalul 9 octombrie-1 noiembrie în baza unei metodologii specifice. La selecție pot candida cadre didactice înscrise în Registrul Național al Experților în Management Educațional ce nu dețin funcții de conducere, îndrumare și control în inspectoratele școlare județene sau de conducere în unitățile de învățămînt preuniversitar. Încălcarea de către candidat sau de alte persoane a prevederilor prezentei metodologii atrage răspunderea disciplinară, contravențională sau penală, potrivit legii și va fi exclusă din Corpul de Experți ai Corpului de Control, fără drept de reînscriere.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: