S-a publicat procedura de distribuire a responsabilităților între consiliile județene și consiliile locale pentru demararea Programului pentru şcoli

Sursa foto: photobooths.ro

Procedura privind colaborarea și distribuirea de responsabilități între consiliile județene și consiliile locale, din 30.01.2019 stabilește modul de colaborare și distribuire a responsabilităților între consiliile județene și locale înainte de demararea Programului pentru școli al României. Autoritățile competente la nivel local pentru aplicarea Programului pentru școli sunt consiliul județean și/sau consiliul local. Această procedură a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 101 din 8 februarie 2019.

Pentru o bună aplicare a Programului pentru școli al României, în funcție de specificul local și posibilitățile organizatorice și cu încadrarea în sumele alocate județului sau municipiului București, după caz, consiliul județean sau Consiliul General al Municipiului București, după caz, colaborează cu consiliile locale ale municipiilor, orașelor, comunelor sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului București, după caz, și stabilesc de comun acord un termen de 15 zile lucrătoare de la data aprobării bugetului cu această destinație de adoptare a hotărârilor cu privire la asumarea/neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel județean și/sau local.

Capitolul II stabilește modalitatea de implementarea a programului pentru școli. Sumele alocate pentru finanțarea Programului pentru școli se reflectă în bugetele locale ale municipiilor, orașelor sau comunelor, la partea de venituri cu ajutorul indicatorului 11.02.01 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor”, iar în bugetele sectoarelor municipiului București cu ajutorul indicatorului 11.02.02 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București”.

Sursa: juridice.ro
S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: