Se schimbă formularele și condițiile pentru autorizarea lucrărilor de construcții și emiterea certificatelor de urbanism

Ministerul Lucrărilor Publice schimbă formularele și condițiile pentru autorizarea lucrărilor de construcții și emiterea certificatelor de urbanism, prin ordin de ministru pus în dezbatere publică pe pagina instituției, scrie legestart.ro.

Reprezentanții instituției susțin, în nota de fundamentare a proiectului, că modificările numeroase şi succesive (16 modificări legislative) aduse Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, dar și intrarea în vigoare a Legii nr.193/2019 din același domeniu, impun modificările propuse.

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009

„Art. 2 – Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcții

(1) Autorizarea executării lucrărilor de construcții se realizează în cadrul tehnic și juridic stabilit de prevederile documentațiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, elaborate, avizate şi aprobate potrivit legii. Elaborarea, avizarea şi aprobarea documentațiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se realizează, în principal, potrivit Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, şi a celorlalte acte normative aplicabile și nu constituie parte din procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcții.

(2) Ansamblul operațiunilor la nivelul autorităților abilitate prin lege, precum şi al solicitantului în raport cu acestea, care conduce la emiterea autorizației de construire/desființare, constituie procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcții, denumită în continuare procedura de autorizare, și începe odată cu depunerea de către solicitant a cererii de emitere a certificatului de urbanism, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (21) din Lege.

(3) Formularele care se utilizează în cadrul procedurii de autorizare sunt prezentate în anexa nr. 1 «FORMULARE».”

La art. 18 sunt stipulate excepțiile pentru care nu este necesară autorizarea lucrărilor.

Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

Lucrări care se exceptează de la autorizare

(1) Lucrările care se exceptează de la autorizare sunt cele precizate la art. 11 din Lege.

(2) În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. f) din lege, se pot executa fără autorizație de construire următoarele lucrări de instalații care nu modifică structura de rezistență şi/sau aspectul arhitectural al construcțiilor:

a) reparații la instalațiile interioare ale clădirilor, inclusiv intervențiile constând în înlocuirea și/sau reamplasarea consumatorilor, cu condiția să nu se afecteze structura de rezistență a construcțiilor;

b) montarea/instalarea aparatelor individuale de climatizare și/sau de contorizare a consumatorilor de utilități;

c) montarea/instalarea – sistemelor locale de încălzire și de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate de ISCIR cu obligația ca prin soluția tehnică adoptată pentru instalarea acestora să fie respectate condițiile prevăzute de normativele de specialitate.

(3) Instalarea sistemelor locale de încălzire și de preparare a apei calde menajere prevăzute la alin. (1) lit. c) se poate face numai pe baza unor proiecte de specialitate elaborate de proiectanți autorizați, verificate/expertizate în condițiile legii, care trebuie avizate de societatea furnizoare.

(4) Execuția lucrărilor specificate la alin. (1) se va face numai cu respectarea condițiilor prevăzute de normativele de proiectare și execuție în vigoare și se vor realiza exclusiv de persoane autorizate.”

Toți distribuitorii vor fi obligați să își țină evidența rețelelor, astfel încât la solicitările privind reparații/alte lucrări de autorizare construcții, să se știe exact planul acestor rețele.

La articolul 24, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alin. (21), cu următorul cuprins:

„(21) Avizele/acordurile prevăzute la alin. (1) vor conține atât informații privind  parametrii existenți ai rețelelor la data emiterii avizelor/acordurilor, identificarea traseelor rețelelor tehnico-edilitare de distribuție și/sau transport existente, informații privind capacitatea acestora, zone și măsuri de protecție corespunzătoare, capacitatea rețelelor de a asigura cerințele noilor utilizatori.

În situația în care amplasamentul nu este deservit de rețele la data solicitării, se comunică și se reprezintă pe planul de încadrare în zonă punctul/punctele de unde se poate face extinderea și condițiile în care aceasta se poate realiza.”

Proiectul cuprinde în Anexe toate formularele și documentația necesare procedurilor de autorizare a lucrărilor de construcții, inclusiv noile modele de certificate de urbanism.

La articolul 12, alineatul (1), literele a) şi b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Pentru emiterea certificatelor de urbanism autoritățile emitente au următoarele atribuții specifice:

a) verificarea conținutului documentelor depuse de către solicitant potrivit legii, în situația în care autoritatea emitentă are structură de specialitate constituită potrivit legii;

b) solicitarea avizului primarului unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se află imobilul, în cazurile prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. a) din Lege;”

La articolul 30 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Prin Certificatul de urbanism, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Lege și art. 31 lit. d) din Legea nr. 350/2001, se aduc la cunoştinţă investitorului/solicitantului informaţii – existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice și ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate și aprobate potrivit legii – cu privire la cerinţele tehnice ale amplasamentului, precum și la obligaţiile pe care acesta le are în procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii, privind:

a) regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului – teren și/sau construcţii existente la data solicitării -, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice și ale regulamentelor aferente acestora, ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate și aprobate potrivit legii;

b) cerinţele urbanistice specifice amplasamentului;

c) regimul de actualizare/modificare a documentațiilor de urbanism şi a regulamentelor locale aferente;

d) avizele/acordurile legale necesare în vederea autorizării;

e) obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în scopul obţinerii punctului de vedere și, după caz, al actului administrativ al acesteia, în vederea autorizării”.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

BuzăuMedia utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe site-ul nostru. Apăsând "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie. DA, ACCEPT Mai mult