Trafic restricționat în situații de urgență sau de criză. Mașinile vor circula alternativ, “cu soț” și “fără soț”

Sursa foto: legestart.ro

Ministerul Energiei publică până la 14 decembrie, proiectul de ordin privind aprobarea procedurilor de urgență pentru gestionarea situațiilor de disfuncționalitate majoră în aprovizionarea cu țiței şi/sau produse petroliere, a situațiilor de urgenţă deosebită şi a situațiilor de criză locală. Proiectul prevede ca într-una din situațiile susmenționate, se ia măsura raționalizării carburanților, prin impunerea de restricții suplimentare de viteză pentru autovehicule; impunerea de restricții de circulație pe baza numerelor de înmatriculare (circulație alternativă par/impar); limitarea utilizării anumitor categorii de autovehicule; raționalizarea consumului și restricționarea temporară a cantităților de produse petroliere care pot fi achiziționate, prin limitarea vânzării/achiziției individuale de produse petroliere la o anumită cantitate, inclusiv prin interdicția completă privind vânzările de carburanți în alte recipiente/containere (canistre) și/sau prin restricționarea temporară a utilizării parcului auto și limitarea și/sau interzicerea temporară a exportului de produse petroliere.

Aceste măsuri nu sunt aplicabile autovehiculelor care asigură serviciile sociale esențiale (salvare, pompieri, transportul public, poliție, ISU, etc.).  Măsura de circulație alternativă, numere de mașini cu soț/fără soț a fost introdusă în timpul regimului comunist, în 1979, doar pentru zilele de sâmbătă și duminică, din cauza scumpirilor generate de criza mondială a țițeiului și a produselor petroliere din acea vreme. Această obligativitate a fost anulată abia 10 ani mai târziu, în decembrie 1989, după Revoluție.

Conform actualului proiect, după adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 795/2018 cuprinzând Planul de urgență pentru gestionarea situațiilor de disfuncționalitate majoră în aprovizionarea cu țiței şi/sau produse petroliere, a situațiilor de urgenţă deosebită şi a situațiilor de criză locală, în termen de 60 de zile, Ministerul Energiei, autoritatea competentă, va aproba procedurile de urgenţă cuprinzând măsurile necesare pentru aplicarea planului de urgenţă. Situațiile de urgenţă din Planul de urgență sunt criză locală, disfuncționalitate majoră în aprovizionare și situaţii de urgenţă deosebită. În conformitate cu prevederile „pct. 9. Ordinea de prioritate în aprovizionarea cu țiței şi/sau produse petroliere” din Planul de urgență, în cazul unor situaţii de urgenţă la nivel de criză autoritatea competentă va dispune:

  • aprovizionarea rafinăriilor cu cantități de țiței din stocurile minime, astfel încât să fie asigurată producția zilnică de produse petroliere.
  • aprovizionarea consumatorilor cu produse petroliere din stocurile minime în următoarea ordine de prioritate: servicii sociale esențiale; transport de mărfuri alimentare; sisteme de transport public; producători de energie electrică și termică care utilizează produse petroliere – pentru cantitățile necesare producerii de energie termică necesare asigurării consumului populației și a serviciilor sociale esențiale;
  • populație – consumul pentru mijloacele de transport proprietate personal și alte categorii de consumatori.

De asemenea, se arată în proiect, într-o situație de criză, pentru a se asigura că toate părțile interesate – public, instituții, agenți economici, etc., au informații exacte cu privire la situație și înțeleg măsurile dispuse de autorități și operatorii din industria petrolieră pentru gestionarea acestora, este necesar un proces de comunicare, corectă și în timp util, în special în cazul dispunerii de măsuri care vizează reducerea cererii. ,,Ca parte a campaniei de informare a publicului, publicul trebuie încurajat să se abțină de la călătorii inutile, să folosească mijloacele de transport în comun acolo unde este posibil, ciclismul și mersul pe jos la locul de muncă. Angajatorii ar trebui încurajați să ofere condiții de muncă flexibile, precum săptămâna de lucru comprimată sau flexibilă, să ofere autobuze pentru personal, să încurajeze scheme de carpooling intern, etc”, se mai arată în proiectul ordinului ministrului Energiei.

Sursa: legestart.ro
S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: