Sfânta Muceniță Agata, ocrotitoarea femeilor bolnave de cancer la sân

Sursa foto: crestinortodox.ro

Sfânta Muceniță Agata s-a născut în cetatea Panormos, din insula Sicilia. Potrivit izvoarelor istorice, Sfânta Agata era foarte frumoasă și foarte bogată. A fost cerută în căsătorie de dregătorul Cvintian, însă, a refuzat pentru ca a ales să trăiască pentru Hristos. Este încredințată unei femei necredincioase, Afrodisia, cu scopul ca aceasta să o facă să lepede credința în Hristos. Având în vedere că nu a dat curs cererii în căsătorie și că nu a renunțat la credința în Hristos, va fi supusă la mai multe chinuri. Din acestea amintim că i-a fost tăiat pieptul, cu un clește de fier.

Despre vindecarea sa în chip minunat, aflăm din Sinaxarul zilei din 5 februarie: ,,La miezul nopții i s-a arătat Sfântul Apostol Petru, cu chipul bătrân și cinstit, purtând în mâinile sale multe doctorii. Iată, eu stăteam și priveam la tine în ceasul acela, când ai răbdat chinurile și am cunoscut că este cu putință să se tămăduiască pieptul tău; pentru aceea am și venit aici”. Sfânta muceniță Agata a răspuns: ,,Eu niciodată n-am obișnuit trupul meu cu nici un fel de doctorie, și acum mi se pare că nu se cade a strica obiceiul cel bun, păzit din tinerețe”. Bătrânul i-a zis: ,,Și eu sunt creștin și nădăjduiesc să te tămăduiesc; am venit la tine, deci nu te rușina de mine”.

Sfânta i-a răspuns, zicând: Tu ești bărbat, iar eu fecioară, deci cum voi putea ca fără de rușine să-mi descopăr pieptul înaintea ta? Voiesc mai bine să răbd înainte durerea rănilor mele, decât să ma golesc înaintea ochilor bărbătești. Multumescu-ți, cinstite părinte, căci pentru mine ai venit aici, vrând să tămăduiești rănile mele, însă să știi că doctoriile cele făcute de oameni nu se vor apropia de trupul meu niciodată”. Iar bătrânul i-a zis: ,,De ce nu voiești să te tămăduiesc?” Sfânta a răspuns: ,,Am pe Domnul meu Iisus Hristos, Care le tămăduiește pe toate și care, cu voia și cu cuvântul Său, ridică pe cei căzuți. Acela, de va voi, poate să mă mântuiască și pe mine, roaba Sa cea nevrednică”.

Apostolul a zâmbit puțin și i-a zis: ,,Acela m-a trimis la tine, fecioară, pentru că eu sunt Apostolul Său; deci, fii acum tămăduită”. Zicându-i acestea, s-a făcut nevăzut. Sfânta Agata privind apoi la trupul său, a văzut că toate rănile erau tămăduite. Sfânta Muceniță Agata a trecut la cele veșnice în temniță. Datorită vindecării sale, este considerată a fi ocrotitoarea femeilor bolnave de cancer la sân.

Sursa: crestinortodox.ro