Sfântul Cuvios Teofan cel Nou de la Dohiariu, făcătorul de minuni

Sfântul Teofan acesta s-a născut la Ioannina. Tânăr fiind, el şi-a lăsat sălaşul părintesc şi s-a dus la Muntele Athos, unde s-a tuns monah în Mănăstirea Dohiaru. El s-a făcut tuturor pildă prin sfinţenia vieţii lui: prin privegheri, postiri, rugăciuni, şi toată nevoinţa. Din această pricină, el a fost ales cu o inimă şi cu o gură de întreaga obşte să fie egumen mănăstirii, potrivit doxologia. Mai târziu, iscându-se, din ispitirea diavolului, tulburare în mănăstire, Sfântul Teofan împreună cu nepotul lui după trup au ieşit din Munte şi au mers la Veria din Macedonia, unde s-au sălăşluit într-o mănăstire închinată Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Când obştea acestei sfinte mănăstiri s-a întărit întru cuvioasa vieţuire şi întru toată virtutea, Teofan a lăsat-o în grija egumeniei nepotului lui, iar el însuşi s-a retras în pustia Muntelui Nausa, unde a întemeiat o obşte monahală în numele Sfinţilor Arhangheli. Sfântul Teofan a adormit cu pace în veacul al cincisprezecelea. Sfintele lui moaşte de minuni făcătoare se odihnesc în Muntele Nausa, lucrând şi acum minuni mari cu puterea lui Dumnezeu.

Sursa: doxologia.ro
S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: