Sfântul Proroc Iona

Sursa foto:doxologia.ro

În această zi se face pomenirea Sfântului Proroc Iona. Acest Proroc a fost fecior al lui Amati din Get, din Cariatmaus, aproape de Azot cetatea elinilor de lângă mare. Și fiind aruncat de chit, a mers la Ninive de a propovăduit și întorcându-se n-a rămas în pământul său, ci luând pe mama sa a locuit în Asur, cetatea celor de alt neam. Pentru că zicea: „Așa îmi voi ridica rușinea mea, de vreme ce am mințit, prorocind asupra Ninivei cetății celei mari”. Acesta este feciorul văduvei, pe care l-a înviat prorocul Ilie; căci mustra atunci Ilie pe Ahav și chemând foamete pe pământ a fugit și mergând la Sarepta Sidonului, a aflat pe acea văduvă cu fiul ei.

Și a locuit la dânsa, căci nu putea să locuiască cu cei netăiați împrejur  și a binecuvântat-o pe dânsa pentru primirea ei de oaspeți. Aceșteia i-a înviat feciorul care-i murise. Și sculându-se Iona după foamete a mers la pământul lui Iuda și a îngropat pe mama sa care murise, aproape de Balanul Deborei și a locuit în pământul Senaar și a murit acolo și a fost îngropat în peștera lui Cenezeu, care fusese judecător unui trib, pe când nu era împărăție.

Și a dat semn în Ierusalim și în tot pamântul, când vor vedea piatra urlând cu jale cu viers subțire și gândac din lemn grăind către Dumnezeu, atunci se va apropia mântuirea. Atunci vor vedea Ierusalimul stricat până în temelie și vor veni către dânsul toate limbile ca să se închine Domnului. Și vor clădi pietrele lui spre apusul soarelui. Și acolo va fi închinăciunea Unsului, căci Ierusalimul s-a dat spre pustiirea fiarelor sălbatice. Și atunci va veni sfârșitul a toată suflarea.

Sursa: calendar-ortodox.ro