Sfântul Vasile de Ancira

Sursa foto: doxologia

Sfântul Vasile de Ancira a mucenicit sub arieni, în vremea domniei împăratului Constantiu. El era cunoscut tuturor din vremea lui, mai ales pentru râvna sa de a apăra dreapta credință ortodoxă, împotriva chiar și a împăratului celui păgân. Urmând la tron împăratul Iulian Apostatul, acesta a început a prigoni puternic pe creștini. Sfântul Vasile cel din Ancira a mustrat public necredința împăratului și relele lui fapte împotriva creștinilor, motiv pentru care sfântul a și fost aruncat în închisoare.Când împăratul a căutat să-l câștige de partea sa pe sfânt, spre a nu-l ucide și a tulbura poporul împotriva lui, Sfântul Vasile i-a răspuns, zicând: „Eu în Hristos al meu cred, pe Care tu îl lepezi pe când El ți-a încredințat ție împărăția aceasta pământească; de aceea va fi luată ea de la tine, foarte curând.”

Și alte asemenea profeții, descoperite de Dumnezeu sfântului. Împaratul Iulian s-a umplut de mânie mare auzind acestea. Drept urmare, el a poruncit ca trupul sfântului să fie jupuit de viu în fâșii de piele. După alte câteva zile, împăratul a venit iar la el, să vadă dacă nu a renunțat la cele dintâi. Văzându-l pe împarat, sfântul a luat o fâșie de piele și, aruncând-o la picioarele lui, zise: „Apucă și mănâncă, împărate, căci dulce îți este ție acest fel de hrană, iar mie Hristos îmi este Viata!” Rușinat, împăratul a plecat din Ancira, iar chinuitorii și-au continuat porunca până ce sfântul și-a dat duhul în mâinile lui Dumnezeu, la anul 363.