CJAS Buzău: Contractele cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale se prelungesc

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Buzău anunță că a fost eleborat Ordinul Ministrului Sănătății și al Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate potrivit căruia contractele cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale se prelungesc până la jumătatea anului, adică 30 iunie 2019. Până la acest termen, casele de asigurări de sănătate încheie, pentru lunile aprilie – iunie 2019, acte adiționale la contractele  derulate în anul 2018, prin acestea prelungindu-se termenul de derulare a relațiilor contractuale cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale. În acest mod se va asigura continuitatea acordării asistenței medicale, cu îndeplinirea de către furnizori a tuturor condițiilor privind relațiile contractuale dintre casa de asigurări de sănătate și aceștia (documente, condiții de eligibilitate, etc.).

Condițiile acordării asistenței medicale în baza acestor acte adiționale sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării acestora, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 cu modificările și completările ulterioare și Ordinul MS/CNAS nr. 397/836/2018 cu modificările și completările ulterioare. Contractarea și decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale contractate în lunile aprilie – iunie 2019, prin acte adiționale la contractele derulate în anul 2018 de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii acestora, se vor face din sumele alocate pe domenii de asistență medicală corespunzătoare prevăzute în bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pe anul 2019.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: