fbpx

Măsuri oficiale contra pestei porcine la Stâlpu și Cilibia

Hotărâre a Centrului Local de Combatere a Bolilor al Județului Buzău

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢULUI BUZĂU

CENTRUL LOCAL DE  COMBATERE A BOLILOR AL JUDEȚULUI BUZĂU

UNITATEA LOCALĂ DE DECIZIE

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planurilor  de Măsuri aplicate în focarele de pestă porcină africană din exploataţiile comerciale industriale de suine  deținute de SC Sarova Farms SRL –Stălpu , RO0496349008, situată în extravilanul comunei Stălpu și SC Ferma Pig Swine SRL – Cilibia , RO0462799001 situată în extravilanul comunei Cilibia, de pe raza județului Buzău şi alte măsuri suplimentare

 

Având în vedere:

– prevederile  H.G. nr. 830/2016, pentru aprobarea Programului naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare;

– prevederile Hotărârii nr. 2 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare din data de 06.07.2018, a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență;

– adresa nr.16910/5/23.08.2021 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău prin care se confirmă existenţa unui focar de PPA în exploatația comercială industrială SC Sarova Farms SRL, cod exploatatie RO0496349008, situată în extravilanul comunei Stălpu,  Long. 26,719022, Lat. 45,090099 şi se solicită convocarea Centrului Local de Combatere a Bolilor;

– Notificarea de instaurare a zonelor de protecţie şi supraveghere nr. 16910/2/23.08.2021;

– adresa nr. 16911/4/24.08.2021 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău prin care se confirmă existenţa unui focar de PPA în exploatația comercială industrială SC Ferma Pig Swine SRL, cod exploatatie RO0462799001, situată în extravilanul comunei Cilibia,  Long. 27,048011, Lat. 45,037309 şi se solicită convocarea Centrului Local de Combatere a Bolilor;

– Notificarea de instaurare a zonelor de protecţie şi supraveghere nr. 16911/2/24.08.2021;

– Manualul operaţional pentru intervenţia în focarele de pestă porcină africană – ediţia IV-a 2019;

În temeiul capitolului I pct. 1.4 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Centrului Local de Combatere a Bolilor, aprobat prin Ordinul Prefectului nr.547/11.09.2018

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Aprobarea Planurilor de Măsuri aplicate în focarele de pestă porcină africană în exploatațiile comerciale industriale SC Sarova Farms SRL, cod exploatatie RO0496349008, situată în extravilanul comunei Stălpu,  Long. 26,719022, Lat. 45,090099, și SC Ferma Pig Swine SRL, cod exploatatie RO0462799001, situată în extravilanul comunei Cilibia,  Long. 27,048011, Lat. 45,037309, prevăzute în anexa nr.1 și anexa nr.2  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Centrul Local de Combatere a Bolilor Buzău va gestiona focarele din exploataţiile comerciale, potrivit prevederilor Cap. 1 din Manualul operaţional pentru intervenţia în focarele de pestă porcină africană, ediția a IV-a.

Art. 3. Aprobarea uciderii suinelor din exploatațiile comerciale afectate.

Art. 4. Localităţile din zona de protecţie şi de supraveghere a focarelor sunt pe raza judeţului Buzău  şi au fost stabilite de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău, după cum urmează:

SC Sarova Farms SRL – Stălpu ,  RO0496349008

– Zona de protecţie: în jurul focarului, de minim 3 km, pe raza localității Stălpu din județul Buzău;

– Zona de supraveghere: în jurul focarului, de minim 10 km, care include și zona de protecție, pe raza localităților : Buzău, Lipia, Ciobănoaia, Zorești, Valea Puțului, Sărata Monteoru, Gura Sărații, Nenciulești, Dobrilești, Izvorul Dulce, Dara, Clondiru de Sus, Șarânga, Vâlcele, Ulmeni, Sărata, Clondiru, Băltăreți, Gherăseni, Sudiți, Odaia Banului, Spătaru, Grosani, Gomoiești, Pietrosu, Costești, Budișteani, Dealul Viei, Merei, Ogrăzile din județul Buzău și exploatația  comercială industrială deținută de SC Global Natural Porc cu codul de exploatație RO0496349007.

SC Ferma Pig Swine SRL – Cilibia , RO0462799001

– Zona de protecţie: în jurul focarului, de minim 3 km, pe raza localităților Mânzu, Gara Cilibia, Movila Oii, Cilibia din județul Buzău;

– Zona de supraveghere: în jurul focarului, de minim 10 km, care include și zona de protecție, pe raza localităților : Banita, Movilița, Săgeata, Bordușani, Beilic, Găvănesti, Gălbinași, Bentu, Udați Mânzu, Udați Lucieni, Caragele, Luciu, Largu, Bălteni, C.A. Rosetti, Cotu Ciorii, Bâlhacu, Poșta din judetul Buzău

Art. 5. Serviciul Afaceri Europene, Relații Internaționale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate și Situații de Urgență împreună cu Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivare vor comunica prezenta hotărâre membrilor CLCB Buzău – Unitatea Locală de Decizie , Unității Locale de Sprijin Stălpu și Unității Locale de Sprijin Cilibia.

 

 

P R E Ş E D I N T E

P R E F E C T

Silviu Iordache

 

 

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE                                                                 VICEPREŞEDINTE

PREŞEDINTELE CONSILIULUI                                                 DIRECTOR EXECUTIV

JUDEŢEAN BUZĂU                                                         Direcția Sanitară Veterinară  și

Pentru Siguranța Alimentelor Buzău

 

Neagu Petre Emanoil                                                              Dragnea Adonis Laurențiu

 

 

 

 

Buzău  24.08.2021

Nr. 5

 

Hotărârea a fost  adoptată cu  32 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 abţineri, din cei 31  membri prezenţi şi preşedintele Centrului Local de Combatere a Bolilor al Județului  Buzău.

 

Anexă nr.1

la Hotărârea Centrului Local de Combatere a Bolilor – Unitatea Locală de Decizie  nr.   5/24.08.2021

 

Plan de Masuri

Tip focar   Primar…X   Secundar focarului …………………………………………………………. (proprietar, cod expl, data declarare)

Conform Actului Sanitar Veterinar De Declarare A Focarului De Boala emis de DSVSA Buzau urmare a BA 12263/20.08.2021 – LSVSA Br, RT PCR, BA 14465/20.08.2021-IDSA, RT PCR se stabilesc urmatoarele zone si masuri:

 1. Localizare Focar : Extravilanul comunei Stalpu 45,090099 26,719022

Exploatatii afectate ………1…………… Nr Capete suine ……………1144………………..

 

 1. Exploatatii de contact :
 2. a) Proprietar ……………………………………….…………………………………….………………

Adr ………………………………………………………………………………… Nr capete ……………

 1. b) Proprietar ……………………………………….…………………………………….………………

Adr ………………………………………………………………………………… Nr capete ……………        c) Proprietar ……………………………………….…………………………………….………………

Adr ………………………………………………………………………………… Nr capete ……………

III. Zona de Protectie – „Conform Deciziei De Instituire A Zonelor De Protectie Si Supraveghere”  nr 16910/2/23.08.2021

 1. Zona de Supraveghere – „Conform Deciziei De Instituire A Zonelor De Protectie Si Supraveghere” nr 16910/2/23.08.2021

 

Cadrul legal:        Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor si Regulamentul delegat (UE) 2020/687 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele de prevenire și control al anumitor boli listate

Art. 1     Obiective si prioritati stategice:

 1. Prevenirea difuzarii virusului in afara focarului
  1. Izolarea exploatatiei afectate
  2. Limitarea accesului in/din exploatatiile afectate
  3. Asigurarea perimetrului din proximitatea exploatatiei afectate
 2. Eliminarea virusului din focar in conditii de minima difuzabilitate
  1. Uciderea tuturor suinelor din exploatatie
  2. Neutralizarea prin ..ingropare.. a acestora.
  3. Efectuarea actiunilor de curatenie si dezinfectie in focar.
 3. Efectuarea actiunilor de Dezinfectie, Dezinsectie si Deratizare
  1. Dezinfectia perimetrului din proximitatea focarului
  2. Instalarea de facilitati de dezinfectie pe caile de acces inspre si dinspre exploatatia afectata
  3. Actiuni specifice in vederea eliminarii posibilor vectori ( insecte, rozatoare, animale fara stapan, animal;e salbatice …)
 4. Limitarea miscarii animalelor
  1. Campanii de informare a populatiei cu privire la interzicerea miscarii animalelor
  2. Activitati specifice de descurajare a comertului clandestin cu animale vii
  3. Identificare de „culoare” cu risc redus pentru animalele care ies la pasunat
 5. Monitorizarea statusului de sanatate al suinelor din zonele de protectie si supraveghere
  1. Informarea si instruirea proprietarilor in a coopera cu medicii veterinari de libera practica
  2. Informarea si incurajarea acestora in a semnala orice modificare clinica aparuta la suinele din exploatatie
  3. Cooperarea / colaborarea cu reprezentantii fondurilor de vanatoare din proximitate
 6. Efectuarea demersurilor in vederea inchiderii focarului
  1. Prelevare de probe
  2. Efectuarea de examene clinice
  3. Colectarea de informatii de natura epidemiologica

 

 1. I) Masuri in Focar:
 2. a) Toţi porcii din exploataţiile afectate vor fi ucişi de îndată sub control oficial şi într-un mod prin care să se evite orice risc de propagare a virusului pestei porcine africane atât în timpul transportului, cât şi în timpul uciderii;

Atributii: DSVSA, Proprietar, ULS (primarie), MVLPI

 1. b) se vor preleva un număr suficient de probe, în conformitate cu manualul de diagnostic pentru pesta porcină africană, de la porci în momentul uciderii lor, astfel încât să se poată determina modul în care a fost introdus virusul pestei porcine africane în exploataţie şi perioada în cursul căreia el a putut fi prezent în exploataţie înainte de notificarea bolii;

Atributii: DSVSA, MVLPI

carcasele porcilor morţi sau ucişi vor face obiectul procesării/distrugerii sau îngropării sub supraveghere oficială

Atributii: DSVSA, Proprietar, ULS (primarie)

carnea porcilor sacrificaţi în cursul perioadei situate între introducerea probabilă a bolii în exploataţie şi aplicarea măsurilor oficiale va fi, în măsura tuturor posibilităţilor, marcată şi supusă neutralizării sub supraveghere oficială;

Atributii: DSVSA

 • materialul seminal, ovulele sau embrionii de porci colectate în exploataţie în cursul perioadei situate între introducerea probabilă a bolii în exploataţie şi adoptarea măsurilor oficiale, vor fi marcate şi neutralizate sub supraveghere oficială, astfel încât să se evite riscul de propagare a virusului pestei porcine africane; Atributii: DSVSA

orice substanţă sau deşeu susceptibile de a fi contaminate, precum furajele, vor fi supuse procesării; toate materialele de unică folosinţă potenţial contaminate şi, în special, cele utilizate pentru operaţiunile de ucidere, să fie distruse; aceste măsuri trebuie aplicate în conformitate cu instrucţiunile medicului veterinar oficial şi ale manualului de operaţiuni pentru PPA;

Atributii: DSVSA

 • după eliminarea porcilor (uciderea şi ecarisarea), clădirile destinate adăpostirii porcilor şi vehiculele care au fost utilizate pentru transportul lor sau transportul carcaselor lor, precum şi echipamentul, aşternutul pentru animale, gunoiul de grajd şi purinul susceptibile de a fi contaminate vor fi curăţate, dezinsectizate şi dezinfectate;

Atributii: DSVSA, Proprietar, ULS (primarie)

(h)se va efectua ancheta epidemiologică.

Atributii: DSVSA, IPJ, IJJ, MVLPI, ULS (Primarie)

(i)Pe drumurile de acces catre focar / zona de protectie / zona de supraveghere, la dispozitia DSVSA, se vor monta indicatoare rutiere cu caracter temporar de interzicere a circulatiei publice.

Atributii: DSVSA, IPJ, Primarie

 

 1. II) Măsuri în cadrul exploataţiilor de contact

DSVSA decide oportunitatea uciderii şi în exploataţiile-contact, în cazul în care situaţia epidemiologică o impune. Totodată, se prelevează un număr suficient de probe de la porci, pentru a confirma sau infirma prezenţa virusului pestei porcine.

Pentru identificarea exploatatiilor de contact este necesara finalizarea anchetei epidemiologice.

III) Masuri in zona de protecţie:

 1. efectuarea unui recensământ al tuturor exploataţiilor intr-un termen cat mai scurt posibil, urmand ca pe baza acestuia, exploataţiile cu porci sa fie vizitate de un medic veterinar oficial, în vederea efectuării unui examen clinic al porcilor şi a unui control al registrului şi al mărcilor de identificare a porcilor;

Atributii: Primarie, MVLPI, DSVSA

 1. circulaţia şi transportul porcilor pe drumurile publice sau private, excluzând, dacă este necesar, drumurile de deservire a exploataţiilor, sunt interzise, cu excepţia aprobării autorităţii competente. Această interdicţie nu trebuie să se aplice la tranzitul de porci pe cale rutieră sau feroviară, fără descărcare sau oprire. De asemenea, se poate acorda o derogare pentru porcii pentru sacrificare care provin din afara zonei de protecţie şi se îndreaptă spre un abator situat în respectiva zonă în vederea unei sacrificări imediate;

Atributii: IPJ, IJJ, ULS (Primarie)

 1. camioanele şi celelalte vehicule şi echipamente utilizate pentru transportul porcilor sau al altor animale sau al unor materiale susceptibile de a fi contaminate (precum carcasele, furajele, gunoiul de grajd, purinul etc.) sunt curăţate, dezinfectate, dacă este necesar, dezinsectizate şi tratate cât se poate de repede după contaminare. Nici un camion sau vehicul care a fost utilizat la transportul porcilor nu poate părăsi zona fără a fi curăţat şi dezinfectat, apoi inspectat şi reautorizat pentru transport de către autoritatea competentă;

Atributii: Proprietar, DSVSA, ULS

 1. nici o altă specie de animal domestic nu poate pătrunde în exploataţie, nici nu poate ieşi din aceasta fără autorizarea autorităţii competente;

Atributii: Proprietari, MVLPI, DSVSA

 1. toţi porcii morţi sau bolnavi dintr-o exploataţie trebuie imediat declaraţi autorităţii competente, care procedează la investigaţiile corespunzătoare, în conformitate cu procedurile stabilite în manualul de diagnostic;

Atributii: Proprietarii, MVLPI

 1. porcii pot părăsi exploataţia în care sunt ţinuţi decat cu aprobarea si in conditiile stabilite de autoritatea competenta.

Atributii: Proprietar, MVLPI, DSVSA

 1. materialul seminal, ovulele sau embrionii de porci nu pot părăsi exploataţiile situate în interiorul zonei de protecţie;

Atributii: Proprietar, MVLPI, DSVSA

 1. orice persoană care intră sau iese din exploataţiile porcine trebuie să respecte măsurile de igienă adecvate, necesare pentru a reduce riscul de propagare a virusului pestei porcine africane.

Atributii: Proprietar

 1. IV) Măsuri în zona de supraveghere stabilită
 • trebuie să se efectueze un recensământ al tuturor exploataţiilor cu porcine;

Atributii: DSVSA, MVLPI

 • circulaţia şi transportul porcilor pe drumurile publice sau private, excluzând, dacă este necesar, drumurile de deservire a exploataţiilor, sunt interzise, cu excepţia aprobării de către autorităţile competente. Această interdicţie nu trebuie să se aplice la tranzitul de porci pe cale rutieră sau feroviară, fără descărcare sau oprire, nici la porcii pentru sacrificare care provin din afara zonei de supraveghere şi se îndreaptă spre un abator situat în respectiva zonă, în vederea unei sacrificări imediate;

Atributii: DSVSA, Primarie, IPJ, IJJ, ULS (Primarie)

 • camioanele şi celelalte vehicule şi echipamente utilizate pentru transportul porcilor sau al altor animale sau al unor materiale susceptibile de a fi contaminate (precum carcasele, furajele, gunoiul de grajd, purinul etc.) sunt curăţate, dezinfectate, dezinsectizate şi tratate cât mai repede după contaminare. Nici un camion sau vehicul care a fost utilizat la transportul porcilor nu poate părăsi zona fără a fi curăţat şi dezinfectat;

Atributii: Proprietari, MVLPI, DSVSA

 • nici o altă specie de animal domestic nu poate pătrunde sau ieşi din exploataţie fără autorizarea autorităţii competente, în următoarele şapte zile de la stabilirea zonei;

Atributii: Proprietari, MVLPI, DSVSA, IPJ, IJJ

 • toţi porcii morţi sau bolnavi dintr-o exploataţie trebuie de îndată declaraţi autorităţii competente, care procedează la investigaţiile corespunzătoare, în conformitate cu procedurile stabilite în manualul de diagnostic;

Atributii: Proprietari, MVLPI

 • porcii pot părăsi exploataţia în care sunt ţinuţi decat cu aprobarea si in conditiile stabilite de autoritatea competenta. Atributii: DSVSA, Proprietar, MVLPI
 • materialul seminal, ovulele sau embrionii de porci nu pot părăsi exploataţiile situate în interiorul zonei de supraveghere;

Atributii: Proprietar, MVLPI, DSVSA

 • orice persoană care intră sau iese din exploataţiile de porcine trebuie să respecte măsurile de igienă adecvate, necesare pentru a reduce riscul de propagare a virusului pestei porcine africane.Atributii: Proprietar, ULS (Primarie)

Restul masurilor ulterioare vor fi adoptate si aplicate in mod specific, in conformitate cu Manualul Operational de Interventie in PPA si cu Planul General de Masuri pentru Pesta Porcina Africana aplicabil la nivelul judetului Buzau.

ULS ( Primarie) va asigura intreg suportul ( material, logistic, personal ) astfel incat, in cel mai scurt timp posibil,  cu respectarea indicatiilor Medicului Veterinar Oficial,  prvederile prezentului Plan de Masuri sa fie duse la indeplinire.

IJJ, IPJ  vor asigura protectia si facilita interventia tuturor persoanelor implicate in ducerea la indeplinire a celor de mai sus.

Toate Autoritățile și  Instituțiile componente ale CLCB și CJSU, în limita atribuțiilor, vor asigura cu prioritate suportul tehnic necesar punerii în aplicare a prezentului Plan de intervenție .

 

 

 

 

 

 

Anexă nr.2

la Hotărârea Centrului Local de Combatere a Bolilor – Unitatea Locală de Decizie              nr.5/24.08.2021

 

Plan de Masuri

 

Tip focar   Primar…X   Secundar focarului …………………………………………………………. (proprietar, cod expl, data declarare)

Conform Actului Sanitar Veterinar De Declarare A Focarului De Boala emis de DSVSA Buzau urmare a BA 12288/20.08.2021 – LSVSA Br, RT PCR, BA 14491/23.08.2021-IDSA, RT PCR si IFD se stabilesc urmatoarele zone si masuri:

 1. Localizare Focar : Extravilanul comunei Cilibia 45,037309 27,048011

Exploatatii afectate ………1…………… Nr Capete suine ……………2563………………..

 

 1. Exploatatii de contact :
 2. a) Proprietar ……………………………………….…………………………………….………………

Adr ………………………………………………………………………………… Nr capete ……………

 1. b) Proprietar ……………………………………….…………………………………….………………

Adr ………………………………………………………………………………… Nr capete ……………        c) Proprietar ……………………………………….…………………………………….………………

Adr ………………………………………………………………………………… Nr capete ……………

III. Zona de Protectie – „Conform Deciziei De Instituire A Zonelor De Protectie Si Supraveghere”  nr 16911/2/24.08.2021

 1. Zona de Supraveghere – „Conform Deciziei De Instituire A Zonelor De Protectie Si Supraveghere” nr 16911/2/24.08.2021

 

Cadrul legal:        Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor si Regulamentul delegat (UE) 2020/687 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele de prevenire și control al anumitor boli listate

Art. 1     Obiective si prioritati stategice:

 1. Prevenirea difuzarii virusului in afara focarului
  1. Izolarea exploatatiei afectate
  2. Limitarea accesului in/din exploatatiile afectate
  3. Asigurarea perimetrului din proximitatea exploatatiei afectate
 2. Eliminarea virusului din focar in conditii de minima difuzabilitate
  1. Uciderea tuturor suinelor din exploatatie
  2. Neutralizarea prin ..ingropare.. a acestora.
  3. Efectuarea actiunilor de curatenie si dezinfectie in focar.
 3. Efectuarea actiunilor de Dezinfectie, Dezinsectie si Deratizare
  1. Dezinfectia perimetrului din proximitatea focarului
  2. Instalarea de facilitati de dezinfectie pe caile de acces inspre si dinspre exploatatia afectata
  3. Actiuni specifice in vederea eliminarii posibilor vectori ( insecte, rozatoare, animale fara stapan, animal;e salbatice …)
 4. Limitarea miscarii animalelor
  1. Campanii de informare a populatiei cu privire la interzicerea miscarii animalelor
  2. Activitati specifice de descurajare a comertului clandestin cu animale vii
  3. Identificare de „culoare” cu risc redus pentru animalele care ies la pasunat
 5. Monitorizarea statusului de sanatate al suinelor din zonele de protectie si supraveghere
  1. Informarea si instruirea proprietarilor in a coopera cu medicii veterinari de libera practica
  2. Informarea si incurajarea acestora in a semnala orice modificare clinica aparuta la suinele din exploatatie
  3. Cooperarea / colaborarea cu reprezentantii fondurilor de vanatoare din proximitate
 6. Efectuarea demersurilor in vederea inchiderii focarului
  1. Prelevare de probe
  2. Efectuarea de examene clinice
  3. Colectarea de informatii de natura epidemiologica

 

 1. I) Masuri in Focar:
 2. a) Toţi porcii din exploataţiile afectate vor fi ucişi de îndată sub control oficial şi într-un mod prin care să se evite orice risc de propagare a virusului pestei porcine africane atât în timpul transportului, cât şi în timpul uciderii;

Atributii: DSVSA, Proprietar, ULS (primarie), MVLPI

 1. b) se vor preleva un număr suficient de probe, în conformitate cu manualul de diagnostic pentru pesta porcină africană, de la porci în momentul uciderii lor, astfel încât să se poată determina modul în care a fost introdus virusul pestei porcine africane în exploataţie şi perioada în cursul căreia el a putut fi prezent în exploataţie înainte de notificarea bolii;

Atributii: DSVSA, MVLPI

carcasele porcilor morţi sau ucişi vor face obiectul procesării/distrugerii sau îngropării sub supraveghere oficială

Atributii: DSVSA, Proprietar, ULS (primarie)

carnea porcilor sacrificaţi în cursul perioadei situate între introducerea probabilă a bolii în exploataţie şi aplicarea măsurilor oficiale va fi, în măsura tuturor posibilităţilor, marcată şi supusă neutralizării sub supraveghere oficială;

Atributii: DSVSA

 • materialul seminal, ovulele sau embrionii de porci colectate în exploataţie în cursul perioadei situate între introducerea probabilă a bolii în exploataţie şi adoptarea măsurilor oficiale, vor fi marcate şi neutralizate sub supraveghere oficială, astfel încât să se evite riscul de propagare a virusului pestei porcine africane; Atributii: DSVSA

orice substanţă sau deşeu susceptibile de a fi contaminate, precum furajele, vor fi supuse procesării; toate materialele de unică folosinţă potenţial contaminate şi, în special, cele utilizate pentru operaţiunile de ucidere, să fie distruse; aceste măsuri trebuie aplicate în conformitate cu instrucţiunile medicului veterinar oficial şi ale manualului de operaţiuni pentru PPA;

Atributii: DSVSA

 • după eliminarea porcilor (uciderea şi ecarisarea), clădirile destinate adăpostirii porcilor şi vehiculele care au fost utilizate pentru transportul lor sau transportul carcaselor lor, precum şi echipamentul, aşternutul pentru animale, gunoiul de grajd şi purinul susceptibile de a fi contaminate vor fi curăţate, dezinsectizate şi dezinfectate;

Atributii: DSVSA, Proprietar, ULS (primarie)

(h)se va efectua ancheta epidemiologică.

Atributii: DSVSA, IPJ, IJJ, MVLPI, ULS (Primarie)

(i)Pe drumurile de acces catre focar / zona de protectie / zona de supraveghere, la dispozitia DSVSA, se vor monta indicatoare rutiere cu caracter temporar de interzicere a circulatiei publice.

Atributii: DSVSA, IPJ, Primarie

 

 1. II) Măsuri în cadrul exploataţiilor de contact

       DSVSA decide oportunitatea uciderii şi în exploataţiile-contact, în cazul în care situaţia epidemiologică o impune. Totodată, se prelevează un număr suficient de probe de la porci, pentru a confirma sau infirma prezenţa virusului pestei porcine.

Pentru identificarea exploatatiilor de contact este necesara finalizarea anchetei epidemiologice.

III) Masuri in zona de protecţie:

 1. efectuarea unui recensământ al tuturor exploataţiilor intr-un termen cat mai scurt posibil, urmand ca pe baza acestuia, exploataţiile cu porci sa fie vizitate de un medic veterinar oficial, în vederea efectuării unui examen clinic al porcilor şi a unui control al registrului şi al mărcilor de identificare a porcilor;

Atributii: Primarie, MVLPI, DSVSA

 1. circulaţia şi transportul porcilor pe drumurile publice sau private, excluzând, dacă este necesar, drumurile de deservire a exploataţiilor, sunt interzise, cu excepţia aprobării autorităţii competente. Această interdicţie nu trebuie să se aplice la tranzitul de porci pe cale rutieră sau feroviară, fără descărcare sau oprire. De asemenea, se poate acorda o derogare pentru porcii pentru sacrificare care provin din afara zonei de protecţie şi se îndreaptă spre un abator situat în respectiva zonă în vederea unei sacrificări imediate;

Atributii: IPJ, IJJ, ULS (Primarie)

 1. camioanele şi celelalte vehicule şi echipamente utilizate pentru transportul porcilor sau al altor animale sau al unor materiale susceptibile de a fi contaminate (precum carcasele, furajele, gunoiul de grajd, purinul etc.) sunt curăţate, dezinfectate, dacă este necesar, dezinsectizate şi tratate cât se poate de repede după contaminare. Nici un camion sau vehicul care a fost utilizat la transportul porcilor nu poate părăsi zona fără a fi curăţat şi dezinfectat, apoi inspectat şi reautorizat pentru transport de către autoritatea competentă;

Atributii: Proprietar, DSVSA, ULS

 1. nici o altă specie de animal domestic nu poate pătrunde în exploataţie, nici nu poate ieşi din aceasta fără autorizarea autorităţii competente;

Atributii: Proprietari, MVLPI, DSVSA

 1. toţi porcii morţi sau bolnavi dintr-o exploataţie trebuie imediat declaraţi autorităţii competente, care procedează la investigaţiile corespunzătoare, în conformitate cu procedurile stabilite în manualul de diagnostic;

Atributii: Proprietarii, MVLPI

 1. porcii pot părăsi exploataţia în care sunt ţinuţi decat cu aprobarea si in conditiile stabilite de autoritatea competenta.

Atributii: Proprietar, MVLPI, DSVSA

 1. materialul seminal, ovulele sau embrionii de porci nu pot părăsi exploataţiile situate în interiorul zonei de protecţie;

Atributii: Proprietar, MVLPI, DSVSA

 1. orice persoană care intră sau iese din exploataţiile porcine trebuie să respecte măsurile de igienă adecvate, necesare pentru a reduce riscul de propagare a virusului pestei porcine africane.

Atributii: Proprietar

 1. IV) Măsuri în zona de supraveghere stabilită
 • trebuie să se efectueze un recensământ al tuturor exploataţiilor cu porcine;

Atributii: DSVSA, MVLPI

 • circulaţia şi transportul porcilor pe drumurile publice sau private, excluzând, dacă este necesar, drumurile de deservire a exploataţiilor, sunt interzise, cu excepţia aprobării de către autorităţile competente. Această interdicţie nu trebuie să se aplice la tranzitul de porci pe cale rutieră sau feroviară, fără descărcare sau oprire, nici la porcii pentru sacrificare care provin din afara zonei de supraveghere şi se îndreaptă spre un abator situat în respectiva zonă, în vederea unei sacrificări imediate;

Atributii: DSVSA, Primarie, IPJ, IJJ, ULS (Primarie)

 • camioanele şi celelalte vehicule şi echipamente utilizate pentru transportul porcilor sau al altor animale sau al unor materiale susceptibile de a fi contaminate (precum carcasele, furajele, gunoiul de grajd, purinul etc.) sunt curăţate, dezinfectate, dezinsectizate şi tratate cât mai repede după contaminare. Nici un camion sau vehicul care a fost utilizat la transportul porcilor nu poate părăsi zona fără a fi curăţat şi dezinfectat;

Atributii: Proprietari, MVLPI, DSVSA

 • nici o altă specie de animal domestic nu poate pătrunde sau ieşi din exploataţie fără autorizarea autorităţii competente, în următoarele şapte zile de la stabilirea zonei;

Atributii: Proprietari, MVLPI, DSVSA, IPJ, IJJ

 • toţi porcii morţi sau bolnavi dintr-o exploataţie trebuie de îndată declaraţi autorităţii competente, care procedează la investigaţiile corespunzătoare, în conformitate cu procedurile stabilite în manualul de diagnostic;

Atributii: Proprietari, MVLPI

 • porcii pot părăsi exploataţia în care sunt ţinuţi decat cu aprobarea si in conditiile stabilite de autoritatea competenta. Atributii: DSVSA, Proprietar, MVLPI
 • materialul seminal, ovulele sau embrionii de porci nu pot părăsi exploataţiile situate în interiorul zonei de supraveghere;

Atributii: Proprietar, MVLPI, DSVSA

 • orice persoană care intră sau iese din exploataţiile de porcine trebuie să respecte măsurile de igienă adecvate, necesare pentru a reduce riscul de propagare a virusului pestei porcine africane.
 • Atributii: Proprietar, ULS (Primarie)

Restul masurilor ulterioare vor fi adoptate si aplicate in mod specific, in conformitate cu Manualul Operational de Interventie in PPA si cu Planul General de Masuri pentru Pesta Porcina Africana aplicabil la nivelul judetului Buzau.

ULS ( Primarie) va asigura intreg suportul ( material, logistic, personal ) astfel incat, in cel mai scurt timp posibil,  cu respectarea indicatiilor Medicului Veterinar Oficial,  prvederile prezentului Plan de Masuri sa fie duse la indeplinire.

IJJ, IPJ  vor asigura protectia si facilita interventia tuturor persoanelor implicate in ducerea la indeplinire a celor de mai sus.

Toate Autoritățile și  Instituțiile componente ale CLCB și CJSU, în limita atribuțiilor, vor asigura cu prioritate suportul tehnic necesar punerii în aplicare a prezentului Plan de intervenție .

 

Intră in comunitatea BuzăuMedia! Află în timp real când publicăm un articol nou pe site, direct de pe Facebook și YouTube.

Urmărește-ne pe Facebook

Urmărește-ne pe YouTube

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

BuzăuMedia utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe site-ul nostru. Apăsând "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie. DA, ACCEPT Mai mult