Migrația medicilor rezidenți, stopată de ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății schimbă procedura de detașare sau de transfer a medicilor rezidenți și propune mai multe modificări aplicabile de la 1 ianuarie 2019, pentru a limita migrarea doctorilor între centrele universitare. Concret, reprezentanții ministerului susțin, în nota de fundamentare a unui proiect legislativ pus în dezbatere publică pe pagina instituției, că “această migrare de personal, uneori de-a dreptul exagerată, prin afectarea cifrelor de şcolarizare efective, influenţează în final bugetele instituţiilor acreditate pentru pregătirea personalului medico-sanitar, ale căror venituri sunt strâns legate de numărul rezidenţilor aflaţi în pregătire”.

Conform actualei legislaţii, candidaţii admişi la concursul naţional de rezidenţiat sunt repartizaţi de către Ministerul Sănătăţii, pe baza propriilor opţiuni, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut la concurs pentru efectuarea stagiilor de pregătire în centre universitare sau în unităţi sanitare acreditate, în funcţie de capacităţile de pregătire ale unităţilor sanitare în care se desfăşoară pregătirea, unităţi care vor rămâne de îndrumare metodologică pe toată perioada efectuării rezidenţiatului.

”Există însă anumite unităţi sanitare, respectiv secţii clinice, acreditate pentru efectuarea pregătirii rezidenţilor, care nu pot totuşi asigura totalitatea manoperelor, a procedurilor, tehnicilor diagnostice şi terapeutice obligatorii a fi însuşite de rezident până la finele pregătirii, pentru specialităţile al căror curriculum de pregătire este complex, motiv pentru care mulţi rezidenţi solicită efectuarea acestor module de pregătire în alte centre universitare în care aceste module pot fi efectuate. Pe lângă motivul mai sus amintit, cele mai dese situaţii de solicitare a detaşărilor între centrele universitare invocate de rezidenţi sunt motivele familiale”, se mai arată în proiectul Ministerului Sănătății.

Detașările medicilor rezidenți se vor face, de la 1 ianuarie 2019, cu prezentarea acordului coordonatorilor sau directorilor de program de rezidenţiat din centrul universitar de pregătire, respectiv acordul coordonatorilor sau directorilor de program din centrul în care urmează să se detaşeze, împreună cu acordul rectoratului sau decanatului, după caz, din centrul universitar de pregătire, respectiv acordul rectoratului sau decanatului, după caz, din centrul în care urmează să se detaşeze, precum şi avizul unităţii de încadrare a rezidentului.

În ceea ce priveşte schimbarea centrului universitar de pregătire, aceasta va fi aprobată doar pentru cazul în care solicitarea survine ca urmare a unei situaţii apărute după dobândirea calităţii de rezident, în condiţiile prezentării avizelor rectoratului sau decanatului, după caz, din centrul universitar de pregătire, respectiv al rectoratului sau decanatului, după caz, din centrul în care se doreşte transferul împreună cu avizul Direcţiilor de Sănătate Publică Judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, şi al unui coordonator de program, respectiv director de program în specialitatea în care este confirmat, din ambele centre universitare implicate în transfer. Schimbarea centrului universitar de pregătire confirmat prin ordin se aprobă de către Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătăţii, mai prevede proiectul.

Proiectul de ordin este în dezbatere publică pe site-ul ministerului Sănătăţii până pe 17 ianuarie 2019, timp în care se primesc observaţii şi propuneri. Ordinul va fi apoi semnat de ministrul Sănătății și imediat după publicarea în Monitorul Oficial, va intra în vigoare.

Sursa: legestart.ro
S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: