A fost modificat regimul câinilor cu stăpân!

Sursa foto:aplusmobilepetgrooming.com

O reglementare recentă modifică Normele privind identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1/2014.  În noua redactare, este acceptat exclusiv registrul în format electronic. Colecția de informații în format electronic, aflată în gestiunea Colegiului Medicilor Veterinari, ce cuprinde datele de identificare ale animalului, evenimentele, informațiile veterinare și datele de identificare ale proprietarului, nominale, păstrate în formă electronică și arhivate într-o bază de date, care permite asigurarea trasabilității unui animal de la momentul identificării și înregistrării până la momentul ieșirii acestuia din sistemul informatic, scrie legestart.ro. Pentru câinii adulți cu proprietar, înregistrarea se face la solicitarea proprietarului și în orice caz înainte de vânzarea, donarea sau scoaterea în spații publice a acestora. Colegiul Medicilor Veterinari se asigură că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în Norme, la care a fost adăugată obligaţia ca, pentru fiecare câine vaccinat antirabic, să se elibereze un carnet de sănătate cu serie și număr unic. Pentru medicul veterinar identificator și operator al RECS obligațiile modificate îi impun:

  • – să completeze, să semneze, să parafeze carnetul de sănătate și să înmâneze documentul proprietarului animalului pentru fiecare câine vaccinat antirabic;
  • – pentru câinii care părăsesc teritoriul României și au fost identificați prin microcipare, să elibereze, la cererea proprietarilor, suplimentar față de carnetul de sănătate, un pașaport, doar dacă prin carnetul de sănătate se face dovada că animalul a fost vaccinat antirabic în ultimele 12 luni, iar în cazul rapelului ce a depășit 12 luni de la ultima vaccinare, că nu au trecut mai puțin de 21 de zile de la ultima vaccinare antirabică, fără a fi depășit termenul de un an de la ultima vaccinare.
  • – pentru câinii care părăsesc teritoriul României și au fost identificați prin microcipare, să elibereze, la solicitarea proprietarului, suplimentar față de carnetul de sănătate, un pașaport, cu condiția ca datele înscrise în carnetul de sănătate al câinelui și cele înscrise în RECS să certifice faptul că acesta a fost vaccinat antirabic după ce a fost identificat și, în cazul primei vaccinări sau al rapelului ce a depășit 12 luni de la ultima vaccinare, că nu au trecut mai puțin de 21 de zile de la data vaccinării, iar în cazul vaccinărilor de rapel, că acestea au fost efectuate în ultimele 12 luni, fără a fi depășit termenul de un an de la ultima vaccinare;”.
  • – să vaccineze contra rabiei doar câinii care, la momentul vaccinării, sunt însoțiți de carnete de sănătate, conform prezentelor norme, sau pentru care se eliberează un carnet de sănătate, conform prezentelor norme, cu ocazia vaccinării.

Aceştia sunt prestatori ai serviciilor de identificare a câinilor și de înregistrare a acestora în RECS și completează datele solicitate prin rubricația pașaportului doar în baza informațiilor înregistrate în RECS și/sau înscrise în carnetul de sănătate al câinelui și le certifică prin parafare, iar responsabilitatea identificării și înregistrării câinilor, potrivit legii, aparține proprietarilor.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), prin serviciile specializate din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București:

  • – răspunde sesizărilor CMV prin efectuarea controalelor oficiale;
  • – anual efectuează verificări privind corespondența datelor înscrise în RECS și constatările din teren, prin sondaj, pentru un procent de minimum 10% din câinii identificați și vaccinați.
  • – legalizează pașaportul la solicitarea proprietarilor, dacă animalul de companie face obiectul unei mișcări în țări terțe care solicită acest lucru.

Totodată, mai scrie legestart.ro, ANSVSA va efectua următoarele acțiuni:

  • verificarea identității animalului și coroborarea informațiilor din RECS cu informațiile din pașaport și carnetul de sănătate;
  • aplicarea, pe pașaport, a unui timbru sec, precum și aplicarea ștampilei direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor competente în realizarea legalizării, în locul prevăzut la rubrica XI din pașaport.

După emiterea deciziei de adopție sau de revendicare, după caz, câinii neidentificați la intrarea în adăpost se identifică și se înregistrează în RECS și li se eliberează un carnet de sănătate în care sunt înscrise datele lor de identificare, datele de identificare ale proprietarului și acțiunile sanitar-veterinare efectuate. Adăposturile publice și private care dețin câini adoptați la distanță sunt proprietarii de drept ai animalelor, acestea fiind în consecință înregistrate în RECS, și au obligația de a respecta cerințele privind identificarea și înregistrarea în RECS a animalelor cazate în acest scop. În Dispoziţiile finale, normele prevăd că deținerea de câini neidentificați și neînregistrați este interzisă.

Sursa: legestart.ro
S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: