Aleșii județeni convocați în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean, în ultima zi a lunii februarie

Consilierii sunt convocați, joi, 28 februarie, la ora 9.00, în Sala „Dimitrie Filipescu”, în ședința ordinară a Consiliului Judeţean, în cadrul căreia vor avea de dezbătut și mai apoi aprobat 9 proiecte de hotărâre ce vizează în mare parte documentații tehnice pentru modernizarea a două drumuri județene, respectiv DJ 203A – Amara-Stăvărăşti-limita judeţ Brăila și DJ 203H – comuna Topliceni; prelungirea valabilității Protocolului de colaborare între instituția buzoiană, Centrul Cultural Francofon și Institutul Francez din România sau aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Bibliotecii judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău, precum și acordarea titlului de „Cetățean de onoare al județului Buzău” profesorului Melnic Mihai. Totodată, în cadrul întâlnirii va fi prezentat și raportul semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor în perioada iulie – decembrie 2018. Iată care va fi ordinea de zi a ședinței:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

 1. Aprobarea utilizării în anul 2019 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2018;
 2. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii – şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare DJ 203A, km 55+900-60+000, Amara-Stăvărăşti-limita judeţ Brăila, judeţul Buzău”
 3. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii – şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidare zonă alunecătoare DJ 203H, km. 11+520 – 11+680, comuna Topliceni, judeţul Buzău”
 4. Completarea Secțiunii I din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău
 5. Aprobarea dezmembrării (dezlipirii) a două terenuri aparținând domeniului public de interes județean aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
 6. Aprobarea preluării, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău în structura Direcției de Asistență Socială Râmnicu Sărat, a serviciului public social Centrul de zi „Piticii” din Râmnicu Sărat
 7. Prelungirea valabilității Protocolului de colaborare între Consiliul județean Buzău, Centrul Cultural Francofon și Institutul Francez din România
 8. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Bibliotecii judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău
 9. Acordarea titlului de „Cetățean de onoare al județului Buzău” profesorului Melnic Mihai.

RAPOARTE, INFORMĂRI

 1. Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor iulie – decembrie 2018
 2. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2018, centralizat
 3. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în cadrul Consiliului Județean Buzău în anul 2018.
S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: