Aleșii locali, convocați mai devreme în ședința ordinară a lunii mai

           Consiliul Local al Municipiului Buzău este convocat vineri, 18 mai, ora 11:00, în şedinţă ordinară.  Pe ordinea de zi se vor afla spre dezbatere și adoptare un număr de 25 de proiecte de hotărâre. Iată care este ordinea de zi a şedinţei:

1.- proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de “OMUL ANULUI 2017” domnului Costel Vînătoru;

2.- proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 31/15 februarie 2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea Programului proiectelor, manifestărilor și activităților culturale, științifice și artistice dedicate aniversării Centenarului României, în anul 2018;

3.- proiectul de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 91/2018 pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2018 – 2019;

4.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Normelor, baremelor și probelor sportive pentru verificarea aptitudinilor fizice ale personalului Poliției Locale Buzău precum și ale candidaților care participă la concursuri pentru ocuparea funcțiilor vacante de polițiști locali;

5.- proiectul de hotărâre privind aprobarea Procedurii de participare a persoanelor care beneficiază de serviciile sociale ale Cantinei de Ajutor Social Buzău la unele activităţi gospodăreşti;

6.- proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de persoane care pot însoţi primarul pe perioada deplasărilor în străinătate, pentru anul 2018;

7.- proiectul de hotărâre privind aderarea comunelor Chiliile judeţul Buzău şi Băleşti judeţul Vrancea, prin consiliile locale, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”;

8.- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării actului constitutiv al Societăţii Comerciale “Trans-Bus” S.A. Buzău prin cooptarea în structura acționariatului societății a comunei Smeeni;

9.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Proiectului, a cheltuielilor legate de proiect de Parteneriat pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea în vederea creşterii eficienţei energetice clădiri publice SCOALA GIMNAZIALA NR.11 – CORP C1, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI ŞI POR/2016/3/3.1/b/1/BI – Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea B – Clădiri publice;

10 -proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției publice de servicii juridice;

11.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea achiziției publice de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare în instanță, pentru litigiile privind dosarele de insolvenţă noi, care nu fac obiectul achiziţiilor publice către terţi;

12.- proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării bugetului municipiului Buzău pe anul 2018;

13.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării listelor de investiții pentru anul 2018 aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 28/15.02.2018;

14.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare  pe anul 2017
 ale Regiei Autonome Municipale ” RAM ” Buzău;

15.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2017 ale  Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău;

16.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local nr. 88/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri  şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;

17.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea concesionării, prin atribuire directă, Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău, a unor terenuri proprietate publică a municipiului Buzău;

18.- proiectul de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea târgului de vară „DRĂGAICA – 2018”;

19.- proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii  străzii „Chiristigii” în strada  „ Arhiepiscop Epifanie ”;

20.- proiectul de hotărâre privind atribuirea de denumiri cartierelor si unor drumuri publice situate în zonele cu imobile-blocuri de locuinţe colective din municipiul Buzău;

21.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent unui drum;

22.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren indiviz, aferent spaţiului comercial proprietatea Societăţii Comerciale MOBIL LINE S.R.L. Buzău situat în municipiul Buzău, strada Unirii, bloc 12 E, parter;

23.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea rapoartelor de evaluare a unor terenuri aflate în proprietatea privată a municipiului Buzău;

24.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal Construire sediu administrativ P+1, hale, garaje, staţie preparat betoane şi mixturi asfaltice, hale depozitare şi platforme tehnologice” Tarlaua 44, Parcela 787-Şoseaua Spătarului,  municipiul Buzău, judeţul Buzău;

25.- proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al  Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada iunie – august 2018;

26.- alte probleme ale activităţii curente.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: