Amendă de 4.000 de lei pentru patronul unei firme de construcții, pentru că nu a respectat legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Sursa foto:ZCHNewsconstructii

Una din acţiunile cuprinse în Programul Propriu de Acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă Buzău pe anul 2018, elaborat în conformitate cu Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii, şi care este în plină derulare, este reprezentată de “Acţiunea de informare privind bune practici în vederea elaborării de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicareareglementărilor de securitate şi sănătate în muncă”. Acţiunea are ca obiective:

  • sensibilizarea angajatorilor privind importanţa instrucţiunilor proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, denumite în continuare instrucţiuni proprii de SSM;
  • elaborarea unei fişe orientative pentru angajatori privind instrucţiunile proprii de SSM;
  • informarea şi conştientizarea angajatorilor privind respectarea prevederilor legale referitoare la instrucţiunile proprii de SSM;
  • informarea şi conştientizarea reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul SSM privind respectarea de către lucrători a obligaţiei de a-şi desfăşura activitatea în conformitate şi cu instrucţiunile proprii de SSM, primite din partea angajatorului.

În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, angajatorii au obligaţia să elaboreze instrucţiuni proprii pentru completarea şilsau aplicarea reglementărilor de SSM, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor (art. 13 lit.a) al Legii nr. 319/2006, modificată). Legislaţia de SSM nu detaliază cuprinsul instrucţiunilor proprii, astfel încât în practică s-a constatat că există abordări diferite în ceea ce priveşte elaborarea acestora.

De multe ori, angajatorii îndeplinesc formal această obligaţie şi emit instrucţiuni proprii fără a lua în considerare particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor. Pentru a veni în sprijinul angajatorilor, Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău a publicat pe pagiana de internet fişa orientativă pentru angajatori privind instrucţiunile proprii de SSM. Aceasta se găseşte în secţiunea “Securitate şi sănătate în muncă”, subsecţiunea “Ghiduri”.

În luna iulie 2018, Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău a desfăşurat acţiuni de control privind verificarea respectării prevederilor de securitate şi sănătate în muncă, în cadrul Campaniei Naţionale “O zi pe săptămână”, în unităţile care au ca domeniu de activitate construcţii — cod CAEN 412. Au fost efectuate controale la un număr de 30 de angajatori care desfăşurau activitate pe raza judeţului Buzău, controale cu ocazia cărora au fost constatate 6 neconformităţi privind legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, la tot atâţi angajatori. Cele mai frecvente neconformităţi constatate au fost:

  • lipsa fişei de aptitudine;
  • nesemnalizarea căilor de acces şi de circulaţie în şantierul temporar;
  • neutilizarea echipamentului individual de protecţie;
  • lipsa instruirii individuale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
  • necompletarea registrului de coordonare zilnică între societăţile aflate în şantier.

Pentru neregulile constatate s-au dispus măsuri de intrare în legalitate şi au fost aplicate o amendă de 4.000 lei şi 5 avertismente. Având în vedere acţiunile cuprinse în Programul Propriu de Acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă Buzău pe anul 2018, elaborat în conformitate cu Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii, aceste controale vor fi intensificate şi în perioada imediat următoare.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: