Anunț al Primăriei Buzău privind achiziția de “Servicii de organizare de festivaluri — Festival concurs de muzică populară Benone Sinulescu, în perioada 16-17 iunie 2018”

Primăria municipiului Buzău intenționează să achiziționeze în baza dispozițiilor cap. 3 Secțiunea 5 — Paragraf 8, art.101,alin.(2) din Hg.nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică din Legea 98/2016 privind achizițiile public, următoarele servicii cuprinse în anexa nr.2 din Legea 98/2016: Servicii de organizare de festivaluri — Festival concurs de muzica populara Benone Sinulescu, in perioada 16-17 Iunie 2018”.

 Scopul festivalului:

Păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale prin protecţia şi promovarea moştenirii culturale, a patrimoniului ca sursă fundamentală de cunoaştere şi creaţie şi pentru asigurarea unui cadru democratic pentru desfăşurarea vieţii culturale în contextul procesului de realizare a societăţii informaţionale şi educaţionale, bazate pe principiul educaţiei permanente, al educaţiei pentru toţi şi al educaţiei pentru fiecare, pentru că activităţile şi proiectele culturale reprezintă un puternic factor de educaţie pentru tineretul şcolar, segment cu o pondere importantă în ansamblul populaţiei municipiului Buzău.

Descrierea succintă a evenimentului:

Festivalul concurs de muzică populară Benone Sinulescu se desfăşoară pe două paliere:

 • Concurs de muzică populară Benone Sinulescu;
 • Recitaluri ale personalităţilor artistice de marca reprezentând principalele zone folclorice din România (Muntenia, Oltenia, Banat, Ardeal, Moldova şi Dobrogea) şi din diaspora.
 1. Concursul se va desfăşura pe trei secţiuni:
 • solişti vocali Grupa 1 de vârstă (concurenţii cu vârste până în 12 ani);
 • solişti vocali Grupa 2 de vârstă (concurenţii cu vârste cuprinse între 12 şi 16 ani);
 • solişti vocali Grupa 3 de vârstă (concurenţii cu vârste cuprinse între 17 şi 25 ani)
 1. Recitaluri ale personalităţilor artistice de marcă, reprezentînd principalele zone folclorice din România (Muntenia, Oltenia, Banat, Ardeal, Moldova şi Dobrogea) şi din diaspora. Se vor desfăşura în zilele de 16 şi 17 iunie pe scena Festivalului Benone Sinulescu din Târgul Drăgaica. Vor fi invitate personalităţi artistice de marcă, reprezentând principalele zone folclorice din România (Muntenia, Oltenia, Banat, Ardeal, Moldova şi Dobrogea) şi din diaspora, personalităţi care au colaborat cu titularul festivalului.

Organizatorul / prestatorul asigură desfăşurarea activităţii (concurs şi recitaluri) în condiţii de igienă şi siguranţă, condiţiile de securitate la incendii, informarea preventivă şi educarea beneficiarilor asupra modului de comportament în cazul producerii unui incendiu sau altei situaţii de urgenţă, potrivit prevederilor legale în vigoare şi răspunde pentru aceasta. Interpreţii precum şi durata prestaţiei vor fi stabilite de organizatorul/prestatorul ofertant, cu condiţia promovării tinerelor talente buzoiene dar şi a artiştilor buzoieni consacraţi, reprezentării principalelor zone folclorice din România (Muntenia, Oltenia, Banat, Ardeal, Moldova şi Dobrogea) şi din diaspora şi a încadrării în suma prevăzută în bugetul local al municipiului cu această destinaţie. Ordinea în care vor fi susţinute recitalurile se stabileşte de prestatorul ofertant, cu respectarea timpilor menţionaţi.

Prestatorul asigură:

 • staţie efecte grafice
 • promovarea evenimentului în mass-media locală şi naţională;
 • 2.500 de afişe de prezentare şi promovare a evenimentului format A2, distribuite în județul Buzău și judeţele vecine;
 • autorizaţia neexclusivă pentru utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică în scop lucrativ;
 • prezentatori;
 • banner cu dimensiunile de 12m x 8m şi următoarele inscripţionări: stema şi logo-ul municipiului Buzău, PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZAU / CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU / Festivalul ”Benone Sinulescu„ — ediţia a II-a, 2018.
 • realizare concept grafic al festivalului, site dedicat, promovare online
 • realizare film prezentare festival.

Oferta de preţ va cuprinde suma totală a cheltuielilor prevăzute de organizatorul/prestatorul ofertant [onorariu artişti, drepturi de autor, drepturi conexe drepturilor de autor, taxe şi impozite, transport, cheltuieli cazare şi masă artişti şi echipa tehnică, afişe pentru promovare a evenimentului, alte cheltuieli, etc. cu TVA inclus].

Este recomandat (nu este o clauză eliminatorie) ca organizatorul/prestatorul ofertant să prezinte un precontract încheiat cu titularul acestui festival, Benone Sinulescu. Toate activităţile din zilele de concurs şi Gala de premiere, inclusiv recitalurile, vor fi preluate de partenerii media. Operatorii economici interesați pot accesa Regulamentul de organizare și desfăşurare a Festivalului concurs de muzică populară Benone Sinulescu, ediţia II—a – 2018 pe site—ul: www.primariabuzau.ro sau pot solicita informaţii la Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare Interinstituţională, tel : 0238721407 —persoana de contact : Androne Florea , precum și la Serviciul Investiții,Achiziții Publice, Piața Daciei, nr.1 , camera 1, telefon /fax 0238/726.092, email:investitii@primariabuzau.ro. Ofertele financiare și formularele de calificare vor fi depuse la adresa de e-mail: investitii@primariabuzau.ro, urmând ca originalele să fie transmise doar de ofertantul clasat pe primul loc la Registratura Primăriei Municipiului Buzău, Piața Daciei, nr.1.

Documente de calificare:

— Declarațiile privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164,165, si 167 din Legea 98/2016.

— Declarație privind conflictul de interese conform art.59 si 60

— Fișă informații generale

— Declaratie privind respectarea obligatiilor relevante din domeniile mediului si protectiile mediului, social si al relatiilor de munca rezultate din reglementarile specific la nivel național — Copia certificatului de înregistrare la Registrul Comertului, lizibilă și conformă cu originalul din care să reiasă că obiectul de activitate are corespondent obiectul achiziției. Prestatorul va respecta legislatia romaneasca si europeana in vigoare privind spectacolele in aer liber. Termenul de depunere oferta: 06 iunie 2018, orele 16.00.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: