Anunț public al Primăriei Buzău privind atribuirea locurilor de parcare pentru unele blocuri din Cartierul Micro V

carePrimăria Buzău anunță atribuirea a altor locuri de parcare în Cartierul Micro V, pentru zona blocurilor 3,8,9,12,16 (locurile 9,418,419,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431). Termenul limită pentru depunerea documentelor este 21 septembrie, urmând ca procedura de atribuire să aibă loc la data de  26 septembrie, ora 10:00, la sediul Primăriei Buzău. Tariful anual aprobat de Consiliul Local Municipal este de 90 lei. Planul locurilor de parcare, instrucţiunile pentru participarea la procedura de atribuire şi cererea tip pot fi obţinute de la sediul Asociaţiei de proprietari sau de la sediul administrației locale. Documentele pot fi depuse la GhişeuI Unic al Primăriei Buzău. Cei interesați trebuie să depună următoarele documente necesare:

  • cerere tipizată, ce poate fi ridicată de la sediul Primariei Buzău;
  • documente privind domiciliul/rezidenta; copie B.I./C.I;
  • copie dupa certificatului de înmatriculare a autoturismului deținut in proprietate/folosință, cu viza I.T.P. și asigurare R.C.A. valabile;
  • documente privind dreptul de folosință/utilizare a autovehiculului/autoutilitarei cu masa maximă autorizată de cel mult 3000 kg: contract de leasing, act de donație, moștenire;
  • contract de comodat în formă autentică, sau adeverință ca persoană juridică ce are în proprietate autoturismul este de acord că angajatul sau, care are domiciliul/reședința într-un imobil arondat parcării de reședință, să parcheze la domiciliu/reședința;
  • certificat de încadrare în gupa de handicap grav sau accentuat (dacă e cazul);
  • declarație pe propria răspundere că nu deține garaj amplasat pe domeniul public.
S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: