ANUNȚ PUBLIC ORGANIZARE CONCERT SUSȚINUT DE ORCHESTRA JOHANN STRAUSS ENSEMBLE

Primăria Buzău anunță că intenționează să achiziționeze în baza dispozițiilor din Hotărârea de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică din Legea privind achizițiile publice, următoarele servicii: ,,Servicii de organizare de evenimente culturale  – Concert prestat de Orchestra Johann  Strauss Ensemble, Filarmonica din Viena, în data de 19 decembrie 2017, începând cu orele 19.00, în incinta Sălii Sporturilor ,,Romeo Iamandi” din Buzău.

Potrivit anunțului public al municipalității, spectacolul va fi susținut de Orchestra Johann Strauss Ensemble, Filarmonica din Viena, ,,de cel puțin o soprană și 3 perechi de balerini profesioniști. Concertul va dura minim  90 de minute. În vederea asigurării unei sonorizări adecvate desfășurării concertului, ofertantul este obligat să amenajeze sala de spectacol (drapaje albe pentru tavan și părțile superioare). De asemenea, este obligat să asigure scena și scenotehnica, respectiv:

 • Scena 10×8 m cu înșlțime de 1,5 m și practicabil 1,5×7 m secțiune suflători orchestră ;
 • sonorizare (stație, boxe, mixer și microfoane specifice amplificare orchestră pe instrumente și soprană) ;
 • lumini scenă și lumini decorare arhitecturală sala de spectacol interior și exterior;
 • ecran led 6m x 4m, cu poarta susținere fundal;
 • sunetist și luminist;
 • transport și montaj echipamente;
 • decorațiuni specifice sărbătorii de Crăciun

Prestatorul asigură desfăşurarea activităţii în condiţii de igienă şi siguranţă, condiţiile de securitate la incendii, informarea preventivă şi educarea beneficiarilor asupra modului de comportament în cazul producerii unui incendiu sau altei situaţii de urgenţă, potrivit prevederilor legale în vigoare şi răspunde pentru aceasta. Oferta de preţ va cuprinde suma totală a cheltuielilor prevăzute de prestatorul ofertant (onorariu artişti, prezentatori, drepturi de autor, drepturi conexe drepturilor de autor, contravaloarea autorizaţiei neexclusive pentru utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică în scop lucrativ, taxe şi impozite, transport, chirie sală, drapaje și ornamente, cheltuieli cazare şi masă artişti şi echipa tehnică, katering,  alte cheltuieli, cu toate taxele incluse). Valoarea maximă a achiziției este de 147.059 lei, exclusiv TVA. Ofertele vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Buzău, Registratura până la data de 06.12.2017, orele 16.00. Documente de calificare:

 • Declarațiile privind neîncadrarea în situațiile prev. la art. 164,165, și 167 din legea 98/2016.
 • Declarație privind conflictului de interese conform art.59 si 60
 • Fisă informații generale
 • Declarație privind respectarea obligațiilor relevante din domeniile mediului și protecțiile mediului, social și al relațiilor de muncă rezultate din reglementările specific la nivel național
 • Copia certificatului de înregistrare la Registrul Comertului, lizibilă și conformă cu originalul din care să reiasă că obiectul de activitate are corespondent obiectul achiziției”. Modelele de formulare sunt atașate prezentului anunț: formulare-anunt-1 .
S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: