Anunț public pentru agenții economici, privind lucrări de branșamente apă – canalizare pe domeniul public al municipiului Buzău

Primăria municipiului Buzău informează operatorii economici care doresc să realizeze lucrări de branşamente apă — canalizare pe domeniul public al municipiului că sunt invitaţi să depună la sediul instituţiei o cerere în vederea agrementării pentru realizarea unor astfel de lucrări. Cererea respectivă va fi însoţită de următoarele documente:

  1. Copie după certificatul de înmatriculare al societăţii comerciale ;
  2. Copie după statutul societatii , cu obiectul de activitate ;
  3. Lista responsabililor atestati cu execuţia lucrărilor ;
  4. Curriculum vitae – lista lucrărilor reprezentative executate ;
  5. Agrementul din partea unitatilor beneficiare a reţeletor tehnico—edilitare emis pentru societatea sau personalul încadrat pe durata nedeterminată al acesteia;
  6. Pentru lucrări de constructii (drumuri):
  •  lista utilajelor şi echipamentelor specifice ;
  •  lista lucrărilor de refacere în carosabil executate până la data agreerii ;
  •  contract furnizare mixturi asfaltice.

7.Contractul de colaborare cu un agent economic specializat si agreat pentru executarea lucrărilor de drumuri si spatii verzi;

8. Taxa anuală de 273 lei.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: