Asociațiile de proprietari vor putea înscrie o ipotecă pe apartamentele datornicilor la cheltuielile blocului

Față de actuala lege, care prevede un privilegiu imobiliar, asociația de proprietari va avea posibilitatea să înscrie la cartea funciară o ipotecă imobiliară în contra proprietarului cu restanțe la cheltuielile blocului, potrivit proiectului noii legi a asociațiilor de proprietari. Teoretic, garanțiile oferite asociațiilor prin viitoarea reglementare vor fi mai largi ca cele oferite în prezent, prin actuala lege.

Asociațiile vor avea o ipotecă legală asupra apartamentelor proprietarilor din condominiu și, pe lângă asta, un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, ca să-și poată recupera cotele restante la cheltuielile asociației. O prevede Proiectul de lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, care va înlocui actuala reglementare a asociațiilor, adică Legea nr. 230/2007. Dar asta se va întâmpla după ce legea obține decretul de promulgare de la șeful statului și e publicată în Monitorul Oficial.

,,Asociaţia de proprietari are ipotecă legală asupra apartamentelor şi altor spaţii proprietăţi individuale ale proprietarilor din condominiu, precum şi un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de cotă de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari. De asemenea, pentru aceleaşi creanţe, asociaţia de proprietari beneficiază de un privilegiul general mobiliar asupra bunurilor mobile situate în apartamentele şi celelalte spaţii proprietăţi individuale amplasate în condominiul respectiv. Privilegiul vizează doar bunurile mobile situate în imobilul cu privire la care există sumele datorate”, potrivit proiectului noii legi a asociațiilor de proprietari.

Diferența față de actuala lege este semnificativă. În timp ce actuala lege prevede un privilegiu imobiliar cu rang prioritar, noua lege se va referi la o ipotecă legală, care se va înscrie la cartea funciară și care va putea fi ștearsă în maximum zece zile de la data la care restanțele au fost achitate. Pentru toate aceste lucruri, asociația va fi scutită de taxă de timbru. O ipotecă este, practic, cea mai bună modalitate de a recupera, într-un fel sau altul, o datorie restantă de la cineva. În plus, prevede proiectul, executorii vor fi obligați să anunțe în scris asociațiile de proprietari cu privire la posibilitatea de a interveni într-o executare silită pornită de un al creditor al locatarului restant.

Cum se va ajunge la înscrierea unui ipoteci

Potrivit aceluiași proiect, administratorul va fi obligat să anunțe în scris proprietarul care are restanțe la cheltuielile comune ale imobilului. „Asociaţia de proprietari, prin preşedinte, are dreptul de a acţiona în instanţă proprietarul care se face vinovat de neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile  asociaţiei mai  mult  de  60  de zile de la termenul scadent, respectiv 90 zile de la afişarea listei, informând membrii asociaţiei prin afişare la avizier”, prevede proiectul. Asta înseamnă că va fi suficient să treacă două luni de la scadență pentru ca asociația să aibă dreptul să dea proprietarul în judecată. Dar, odată împlinit termenul conform prevederii de mai sus, asociația va avea dreptul să meargă la cartea funciară pentru a-și înscrie ipoteca.

„Ipoteca imobiliară legală se înscrie în cartea funciară la cererea preşedintelui asociaţiei de proprietari, pe baza extraselor de pe ultima listă lunară de plată a cotelor de contribuţie din care rezultă suma datorată cu titlu de restanţă, numai după împlinirea termenelor prevăzute la art.78 alin.(2) (prevederea de mai sus – n.red.)”, prevede, mai exact, proiectul. Atât înscrierea ipotecii la cartea funciară, cât și acționarea în judecată a proprietarului datornic sunt instrumente la care asociația apelează doar dacă consideră că este necesar și nu sunt interdependente.

Sursa: avocatnet.ro
S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: