Bacalaureat 2015 : azi, proba finală, proba la alegere a profilului și specializării

examen - CopyElevii înscriși la sesiunea de vară a bacalaureatului 2015, participă la ultima etapă a probelor scrise, cea la alegere a profilului și specializării.

 Astăzi se vor susține examene la biologie, geografie, fizică, chimie, informatică, filosofie, logică, psihologie, sociologie, informatică, anatomie  și economie.

 Media generală a examenului de bacalaureat este dată de media aritmetică a probelor scrise, fără rotunjire, cu zecimale.

 Pentru a fi considerat absolvent al bacalaureatului, trebuie îndeplinite, cumulativ, condițiile : de susținere a probelor de evaluare a competențelor, de susținere și obținere a notelor de minim 5 pentru fiecare materie în parte și o medie generală de minim 6.

 Examenele s-au desfășurat în săli dotate cu supraveghere video, dar și audio, în premieră. Verificările s-au efectuat prin sondaj, iar acolo unde a fost cazul, la suspiciuni de fraudă, s-a efectuat o verificare a tuturor sălilor.

 Tot în premieră s-au modificat și condițiile de verificare și notare a lucrărilor, prin ordinal ministrului Educației din data de 23 iunie, publicat în M.O., pe data de 24 iunie. Conform acestuia, lucrările au fost evaluate în alte județe decât cele în care s-a susținut examenul .

 Rezultatele Bacalaureatului 2015, sesiunea de vară, se vor afișa pe data de 6 iulie, în aceeași zi putând fi depuse contestațiile. Rezultatele finale vor fi publicate pe data de 10 iulie.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: