Campanie de verificare a inspectorilor de muncă privind modul în care este respectată „Legea Zilierilor”

Sursa foto:economieafaceri.ro

Inspectorii de muncă buzoieni desfășoară o amplă campanie de verificare a modului în care sunt respectate prevederile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. Această campanile se va desfășura pe parcursul întregului an și are ca principale obiective identificarea beneficiarilor de lucrări la care se utilizează zilieri, respectarea normelor de securitate a muncii și în cadrul acestei forme de ocupare a forței de muncă și determinarea celor ce beneficiază de munca zilierilor de a înfiinţa și completa registrul de evidenţă a zilierilor şi de a transmite un extras al acestuia la Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău. Vizați vor fi patronii din județ care ,,folosesc zilieri, numai în activități necalificate, cu caracter ocazional, numai în domeniile:

 • agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01;
 • silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02;
 • pescuit şi acvacultură – diviziunea 03;
 • colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase – clasa 3821 şi clasa 3811;
 • recuperarea materialelor – grupa 383;
 • comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii – grupa 462;
 • activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – grupa 823;
 • publicitate – grupa 731;
 • activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004;
 • activităţi de cercetare-dezvoltare în biotehnologie – clasa 7211, activităţi de cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie – clasa 7219;
 • activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste – clasa 7220 (săpături arheologice);
 • activităţi de întreţinere peisagistică – plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare – clasa 8130;
 • creşterea materialului săditor – creşterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operaţiuni de îngrijire/curăţare a pomilor, activităţi ale pepinierelor, cu excepţia celor pentru arbori de pădure – clasa 0130;
 • activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale – clasa 9140;
 • creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale – clasa 0149;
 • hoteluri şi alte facilităţi de cazare – diviziunea 55; facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată – clasa 5520 – tabere de copii (organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din subordinea acestuia);
 • facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată – clasa 5520 – cabane;
 • activităţi ale bazelor sportive – clasa 9311;
 • activităţi ale cluburilor sportive – clasa 9312;
 • activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621” se menționează în comunicatul ITM Buzău.

Zilierul, cetăţean român sau străin, poate desfăşura activităţi necalificate cu caracter ocazional, contra unei remuneraţii, pentru un beneficiar – persoană juridică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială. Potrivit legestart.ro, o persoană ,,poate desfăşura activităţi ca zilier numai dacă a împlinit vârsta de cel puţin 16 ani. Prin excepţie, minorii cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani pot desfăşura activitate ca zilieri numai cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali. Lucrătorii minori, respectiv minorii în vârstă de cel puţin 15 ani şi de cel mult 18 ani desfăşoară, ca zilieri, numai activităţi potrivite cu dezvoltarea lor fizică şi cu aptitudinile de care dau dovadă, dacă astfel nu le sunt încălcate dreptul la dezvoltare fizică, mentală, spirituală, morală şi socială, dreptul la educaţie, şi nu le este periclitată starea de sănătate.”

ATENȚIE! Beneficiarii care folosesc zilierii pentru alte activități decât cele expres menționate în lege, pot fi sancționați cu amendă contravențională de la 10.000 la 20.000 de lei.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: