Casa Județeană de Pensii Buzău anunță: Statul dă mai mulți bani de înmormântare

Casa Județeană de Pensii Buzău îi anunță pe beneficiarii sistemului public de asigurări sociale, asigurați și pensionari că în Monitorul Oficial al României a fost publicată Legea privind Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat pentru anul 2019. Noutățile introduse de acest act normativ se referă la cuantumul ajutorului de deces. Prin urmare, sumele care se vor acorda, începând de azi, ca ajutor de deces vor fi:

  • în cazul decesului asiguratului sau pensionarului, valoarea ajutorului va fi 5.163 lei;
  • în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, suma de bani va fi de 2.582 lei.

Ajutorul de deces se poate acorda fie pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de moartea salariatului sau pensionarului, fie pentru acoperirea celor ocazionate de moartea unui membru de familie al acestora. Referitor la ajutorul de deces și cuantumul acestuia, acestea nu sunt influențate de stagiul de cotizare, realizarea stagiului de cotizare nefiind o precondiție. Ajutorul de deces poate fi solicitat în maximum trei ani de la data decesului. De asemenea, ajutorul de deces trebuie achitat într-un termen de maximum trei zile lucrătoare de la solicitare. În privința suportării ajutorului de deces, din 2018 nu îi mai revine angajatorului obligația acordării acestei sume. De anul trecut, angajatorul nu mai datorează contribuția pentru pensii, de unde își recupera suma dată ca ajutor de deces. Banii sunt ceruți la și acordați de casele de pensii. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, documentele necesare pentru acordarea ajutorului de deces, acestea sunt următoarele:

  • cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
  • certificat de deces (original şi copie);
  • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
  • acte de stare civila ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
  • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
  • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
  • adeverinţa care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă intre 18 si 26 de ani urma o forma de învătământ organizată potrivit legii (original).
S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: