Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău convocat în şedinţă extraordinară

Prefectura Buzău a emis un ordin potrivit căruia Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău este convocat pentru vineri, 19 ianuarie, de la ora 09.00, în şedinţă extraordinară. Lucrările şedinţei vor avea loc în Sala “Gheorghe Filipescu” a Consiliului  Judeţean Buzău.

Ordinea de zi este următoarea:

  1. Evaluarea activităţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pe anul 2016.

Prezintă: Colonel Valeriu Enache – prim-adjunct al inspectorului şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Neron Lupaşcu” al judeţului Buzău

  1. Evaluarea activităţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Neron Lupaşcu” al judeţului Buzău pe anul 2017

Prezintă: Colonel Viorel Găvăneanu – inspector şef, al inspectorului şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Neron Lupaşcu” al judeţului Buzău

  1. Prezentarea în vederea aprobării a Planului judetean de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice, accidente la construcţii hidrotehnice, poluării accidentale pe cursurile de apă pentru perioada 2018-2021.

Prezintă: Neagu Beatrice – Director, Sistemul de Gospodărirea Apelor Buzău

  1. Supunerea spre aprobare a proiectului de Hotărâre privind aprobarea Planului judetean de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice, accidente la construcţii hidrotehnice, poluării accidentale pe cursurile de apă pentru perioada 2018-2021

Prezintă: Carmen Adriana Ichim – Prefectul Judeţului Buzău

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău, constituit prin Ordinul Prefectului nr. 741/29.11.2017, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. Serviciul Afaceri Europene, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău şi Secretariatul tehnic al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare membrilor comitetului.