Consilierii județeni, convocați în ședința ordinară a CJ, din luna noiembrie

Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară, în data de 27 noiembrie 2018, la ora 10:00. Pe ordinea de zi se află 20 de proiecte de hotărâre, care vizează rectificări bugetare, acordarea de sume pentru unele unități de cult religios, stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2019, aprobarea structurii rețelei școlare a învățământului special la nivelul județului, atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane sau stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ”Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară de miercuri, 28 noiembrie. Tot în cadrul acestei ședințe, elevii și profesorii coordonatori care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare naționale și internaționale în anul școlar 2017-2018 vor fi premiați. Iată ordinea de zi a ședinței ordinare:

 1. Aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exerițiului bugetar la 31 decembrie 2017 – formă actualizată
 2. Rectificarea a X-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2018
 3. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău
 4. Rectificarea a VI-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
 5. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Muzeului Județean Buzău
 6. Rectificarea a VI-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului ”George Ciprian” Buzău
 7. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău pe anul 2018
 8. Rectificarea a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
 9. Repartizarea unor sume din bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2018 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România
 10. Stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2019
 11. Stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole și a valorii masei verzi pe hectar pajiște pentru anul fiscal 2019 la nivelul Județului Buzău
 12. Aprobarea cumpărării de către UAT Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău a imobilului cu teren aferent situat în municipiul Buzău, B-dul N. Bălcescu nr.48 – proprietatea Societății Tipogrup Press SRL Buzău
 13. Acordarea de premii speciale elevilor din județul Buzău care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare naționale și internaționale, precum și profesorilor coordonatori în anul școlar 2017-2018
 14. Aprobarea structurii rețelei școlare a învățământului special la nivelul județului Buzău pentru anul școlar 2019-2020
 15. Aprobarea transferului unor bunuri mobile achiziționate prin proiectul ”Program de intervenții integrate pentru șomeri – Certitudinea unui viitor durabil” – POSDRU/125/5.1/S/126033, partenerilor Consiliului Județean Buzău în cadrul proiectului
 16. Completarea punctului V din anexa la Hiotărârea Consiliului Județean Buzău nr.281/2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Județean Buzău și al instituțiilor și serviciilor publice de interes județean – formă actualizată
 17. Aprobarea formei actualizate a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret de pe lângă Consiliul Județean Buzău
 18. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Teatrului ”George Ciprian” Buzău
 19. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Buzău (Garaj RER SUD SA) – Vadu Pașii (Stație sortare RER SUD SA) și retur operatorului de transport rutier SC BIOCLENER SERVICII ECOLOGICE SRL
 20. Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ”Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 28.11.2018.
S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: