fbpx

Criterii pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă, precum şi a prestaţiilor financiare excepţionale

Pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna august 2018 a fost iniţiat proiectul de hotărâre cu caracter normativ  privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă, precum şi a prestaţiilor financiare excepţionale. Beneficiile de asistență socială acordate de autoritațile administrației publice se stabilesc în bani sau în natură și reprezintă măsuri financiare destinate asigurării unui standard minim de viață, susținerii familiei și copilului, promovării și garantării exercitării de către persoanele cu nevoi speciale a drepturilor și libertăților fundamentale.

,,Potrivit prevederilor art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 41 și 42 din Hotarârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001, primarii pot acorda ajutoare de urgență în limita fondurilor existente în buget, familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, precum și alte situații deosebite, stabilite prin hotărâre a consiliului local.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 130, 131 și 132 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, precum și a prevederilor art. 13, alin. (1), lit. h), din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, primarii pot să acorde prestații financiare excepționale în situația în care familia care îngrijește copilul se confruntă temporar cu probleme financiare care pun în pericol dezvoltarea armonioasă a copilului, precum și în cazurile sociale grave, suportarea cheltuielilor cu întocmirea actelor juridice și obținerea certificatelor medico – legale pentru victimele violenței în familie”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Pentru persoanele singure și familiile defavorizate care fac parte din asociații de locatari sau proprietari și care din lipsa resurselor materiale nu își pot asigura încălzirea locuinței, punându-și în pericol sănătatea, se pot acorda ajutoare de urgență stabilite prin hotărâre de consiliu local. Cuantumul maxim precum și condițiile de acordare a ajutoarelor se stabilesc prin hotărârea consiliului local, iar pe baza acestora și a anchetelor sociale, primarul decide, prin dispoziție, cuantumul ajutoarelor și a prestațiilor financiare excepționale în funcție de situația concretă.

Iată criteriile proprii pentru acordarea ajutoarelor de urgență și a prestațiilor financiare excepționale ce vor fi supuse spre aprobare aleșilor locali

 • Ajutorul de urgență și prestațiile financiare excepționale se acordă familiilor și persoanelor singure defavorizate, cu domiciliul sau reședința în municipiul Buzău, care se află într-una din următoarele situații:
 • Persoanele care suferă de boli grave dovedite cu acte medicale de specialitate, ce necesită investigații medicale la clinici de specialitate, intervenții chirurgicale în țara sau străinătate, asigurarea medicamentelor, procurarea unor dispozitive medicale, la prescripția medicului din care rezultă starea de urgență și al căror cost nu este suportat din bugetul asigurărilor sociale de sănătate, în cuantum de până la 4.000 lei/an;
 • Tinerilor și copiilor proveniți din centre rezidențiale sau ai căror părinți au decedat, ori tinerilor și copiilor din familii defavorizate al căror venit nu depășeste jumătate din valoarea salariului minim net pe economie/lună/membru de familie și care au obținut media generală a anului școlar / universitar anterior de cel puțin 8, sau care au obținut premiile I – III la faza județeană / națională a olimpiadelor școlare, pentru continuarea studiilor în cuantum maxim de 1.000 lei/an;
 • Persoanelor singure sau familiilor defavorizate, ale căror venituri sunt de pâna la valoarea salariului minim net pe țară /lună/membru de familie, în vederea achitării datoriilor la utilitățile de strictă necesitate – apă, energie electrică, gaze naturale, energie termică, datorii acumulate la întreținere și chirie în cuantum de până la 1.500 lei/an, ajutor acordat pentru eliminarea riscului de a-și pierde locuința;
 • Părinților sau persoanelor care au obligație de întreținere către unul sau mai mulți copii minori și care din motive independente de voința lor nu se pot achita de aceste obligații, al căror venit este de până la 500 lei/lună/membru de familie, în cuantum de până la 1.000 lei/an;
 • În cazul decesului persoanei singure sau al persoanei provenite dintr-o familie ale cărei venituri nete pe membru de familie sunt de pâna la 500 lei/lună/membru de familie, când persoana decedată nu a avut asigurate contribuțiile la fondul asigurărilor sociale de stat, urmașii acestora neputând beneficia de ajutor de înmormântare din partea altor instituții prin acordarea unui sicriu, a unui loc de veci și/sau a unei sume de pâna la 1.500 lei;
 • Pentru decesul unei persoane neidentificate sau identificate, lipsită de susținători legali care să asigure cheltuielile de înmormântare, în cuantum de până la 3.000 lei;
 • Suportarea unei părți din cheltuielile ocazionte de decesul unei persoane în străinătate, pentru repatrierea trupului neânsuflețit al acesteia, în situația în care familia nu dispune de posibilități financiare pentru a achita costurile repatrierii, în cuantum de până la 5.000 lei;
 • Suportarea, pentru cazurile sociale grave, a cheltuielilor pentru obținerea certificatelor medico-legale pentru victimele violenței în familie;
 • Pentru familiile sau persoanele singure ale căror locuințe au fost distruse parțial sau total în urma calamităților naturale, a fenomenelor meteorologice periculoase(cutremure, inundații, alunecări de teren, căderi de arbori, grindină, incendii, sau alte situații deosebite) care fac dovada avariilor cu acte eliberate de instituțiile competente, în cuantum maxim de pâna la 5.000 lei;
 • Pentru persoanele singure și familiile defavorizate, al căror venit nu depășește salariul minim net pe economie/membru de familie/lună, care cu ocazia sărbatorilor religioase (Naștere și Învierea Domnului Isus Hristos) nu își pot asigura un minim de alimente, în cuantum de până la 500 lei (în bani, alimente sau tichete sociale);
 • Pentru persoanele fără venit și cu probleme deosebite de sănătate, care urmează să se adreseze Comisiei de Expertiză a Persoanelor cu Handicap, în vederea obținerii avizelor de specialitate, în cuantum de pâna la 250 lei;
 • Pentru acoperirea parțială a unor cheltuieli necesare achiziționării unui sistem de încălzire al locuinței astfel încât sănătatea persoanelor singure și familiilor defavorizate care fac parte din asociații de locatari sau proprietari să nu fie pusă în pericol de lipsa acestuia și care au un venit net / lună / membru de familie de până la nivelul salariului minim net pe țară, se acordă un ajutor de până la 3.000 lei / an;
 • Pentru persoanele singure și familiile defavorizate care, din lipsa resurselor materiale, nu beneficiază de accesul la utilități (apă, canalizare,energie electrică) și al căror venit / lună / membru de familie este de până la nivelul salariului minim net pe țară se acordă un ajutor de până la jumătate din valoarea taxei de racordare pentru o singură utilitate / an;
 • Pentru persoanele care au împlinit vârsta de 100 ani și care depășesc această vârstă, cu ocazia zilei de naștere se acordă un ajutor de 500 lei.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro, la avizierul primăriei sau aici: NORMATIV Hot. Ajutoare ocazionale 2018 03.07.2018 . Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre susmenţionat pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 09 august 2018, la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, Jipa Petronela.

Intră in comunitatea BuzăuMedia! Află în timp real când publicăm un articol nou pe site, direct de pe Facebook și YouTube.

Urmărește-ne pe Facebook

Urmărește-ne pe YouTube

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

BuzăuMedia utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe site-ul nostru. Apăsând "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie. DA, ACCEPT Mai mult