CUM POATE FI ACORDAT REPAUSUL SĂPTĂMÂNAL?

 

Sursa foto: igj.ro

Legislația europeană impune ca repausul săptămânal neîntrerupt acordat salariaților să fie de minimum 24 de ore în decursul unei perioade de șapte zile. Potrivit unor explicații recente ale Curții de Justiției a Uniunii Europene (CJUE), nu contează însă când anume se acordă acest repaus. După cum menționează avocatnet.ro, el poate fi acordat ,,oricând înăuntrul fiecărei perioade de șapte zile, iar nu neapărat după șase zile consecutive de muncă. Orice lucrător din Uniunea Europeană ar trebui să beneficieze, în decursul unei perioade de șapte zile, de o perioadă minimă de repaus neîntrerupt de 24 de ore, la care se adaugă 11 ore de repaus zilnic. Este un minim necesar, impus de Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru, act care e transpus în legislația noastră în Codul muncii.

Recent, CJUE a explicat printr-o decizie în legătură cu repausul săptămânal că el poate fi acordat în orice zi înăuntrul fiecărei perioade de șapte zile, iar nu neapărat în ziua imediat următoare unei perioade de șase zile consecutive de muncă. Răspunsul a fost dat în contextul unei nelămuriri a instanțelor portugheze, care nu știau să interpreteze exact prevederea din directivă referitoare la acordarea repausului. ,,Prin hotărârea de astăzi, Curtea declară că dreptul Uniunii nu impune ca perioada minimă de repaus săptămânal să fie acordată cel târziu în ziua următoare unei perioade de șase zile consecutive de muncă, ci impune ca aceasta să fie acordată înăuntrul fiecărei perioade de șapte zile”, scrie în comunicatul CJUE cu privire la problema discutată.

Deciziile pe care le pronunță CJUE cu privire la interpretarea dreptului UE sunt obligatorii pentru toate instanțele din statele membre care se confruntă cu probleme similare. România este un stat membru, prin urmare, decizia Curții e obligatorie și pentru judecătorii români.

   Cum e reglementat la noi repausul săptămânal

După cum spuneam la început, în decursul unei perioade de șapte zile, trebuie să se dea un repaus neîntrerupt de 24 de ore, cel puțin. Aceasta e prevederea din directivă, iar statele membre ale UE, cum este și România, au posibilitatea să stabilească reguli chiar mai avantajoase de atât pentru salariați. ,,Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta și duminica. În cazul în care repausul în zilele de sâmbătă și duminică ar prejudicia interesul public sau desfășurarea normală a activității, repausul săptămânal poate fi acordat și în alte zile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern”, scrie în Codul muncii.

Dacă repausul nu se acordă în zilele de sâmbătă și duminică, ci în alte zile, salariații trebuie să primească un spor la salariu. ,,În situații de excepție zilele de repaus săptămânal sunt acordate cumulat, după o perioadă de activitate continuă ce nu poate depăși 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de muncă și cu acordul sindicatului sau, după caz, al reprezentanților salariaților”, mai scrie în Cod, iar în acest caz sporul la salariu trebuie să fie dublu față de cel de care vorbeam mai sus.

Reguli aparte se aplică în cazul celor care lucrează în schimburi. Repausul este tot de 48 de ore, numai că angajatorul trebuie să asigure un interval de cel puțin 48 de ore libere între ultima tură dintr-o săptămână și prima tură din săptămâna următoare. Iar, pe deasupra, cei ce lucrează în ture trebuie să primească măcar opt ore libere între schimburi, fără a se depăși 12 ore de lucru pe zi. Nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal se sancționează cu amenzi de la 1.500 lei la 3.000 lei, conform Codului muncii”.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: