CUM SĂ EVITAȚI GREȘELILE CE VĂ POT DUCE AFACEREA LA FALIMENT?

     Cei care își deschid o afacere pornesc cu gândul că vor avea și câștig imediat. Alții sunt puțini mai rezervați că vor obține profit chiar din primul an al înființării unei afaceri. Și totuși, un singur lucru apropie falimentul afacerii mai mult decât orice: lipsa unei decizii. După cum menționează avocatnet.ro, cel mai important rol al unui antreprenor ,,este acela de a-și asuma decizii în momentele importante ale afacerii sale. Tocmai de aceea, lipsa unei decizii sau amânarea ei pentru un moment viitor este exact ceea ce împinge afacerea către faliment.

Dacă o acțiune greșită poate fi corectată printr-o decizie corectă, luată rapid și în momentul oportun,  lipsa de acțiune are două efecte negative: afundă afacerea în probleme, făcând mai dificilă redresarea ei, iar atitudinea este transmisă ierarhic celorlalți membrii ai echipei. Astfel, dacă persoana cea mai îndreptățită să ia o decizie nu o face, angajații societății vor urma exemplul și îl vor aplica la propriul nivel de autoritate. Cele mai multe întreprinderi ajung în faliment ca urmare a unor probleme de organizare internă, iar cele mai frecvente dintre ele sunt enumerate mai jos:

Nișa de piață identificată nu este atât de profitabilă

Nișa de piață identifricată nu este atât de profitabilă pe cât s-a anticipat. Cu alte cuvinte, ideea de afaceri nu este bine fundamentată, iar piața este deja acoperită cu bunuri sau servicii pe care concurenții le oferă. Această problemă provine din faptul că la nivelul analizei de piață întreprinse nu au fost identificate firmele din același domeniu de activitate, iar ideea de proiect nu este unică.

Neînțelegerea problemelor clienților

Felul în care îți tratezi clienții poate însemna succesul sau falimentul afacerii tale. Trebuie menținută în permanență o legătură cu clienții societății, astfel încât să poată fi identificate nevoile, preferințele și așteptările lor legate de produs. Clienții societății nu cumpără bunuri sau servicii, ci achiziționează soluții pentru problemele pe care le au. Astfel, pentru a reuși vânzarea, clientul trebuie să fie pe deplin convins că face cea mai bună alegere atunci când semnează contractul.

În egală măsură sunt importante și serviciile post vânzare. Este mult mai ieftin de păstrat un client existent decât este de câștigat unul nou. În plus, un client pe deplin mulțumit de serviciile oferit de către societate va reveni pentru achiziții suplimentare și va recomanda serviciile și produsele tale în cercul său de cunoscuți.

Probleme legate de angajați

Problemele legate de resursele umane din interiorul unei companii sunt multiple, iar ele sunt consecința directă a stilului managerial al antreprenorului și al structurii organizatorice a societății:

 • atunci când proprietarul afacerii se implică în toate deciziile afacerii, va încălca autoritatea angajaților săi, iar asta înseamnă că în viitor aceștia nu vor mai fi motivați să acționeze, știind că e posibil ca munca lor să fie în zadar;
 • atitudinea proprietarului față de clienții societății se va transmite și către angajați, astfel că atunci când clientul nu este în centrul strategiei societății, acest lucru va genera doar plângeri și reclamații și nu comenzi;
 • una dintre greșelile frecvente este angajarea unor prieteni sau rude, ceea ce schimbă total mediul de lucru existent în companie și îi va împiedica pe ceilalți angajați să se considere cu adevărat membri ai echipei.

Implicarea proprietarului în toate deciziile din cadrul firmei, de la cele importante, legate de strategia pe termen mediu sau lung și până la cele uzuale, precum alegerea furnizorului de papetărie, vor da naștere unei afaceri dependente total de un singur om, astfel că afacerea nu va putea niciodată crește dincolo de potențialul individual al proprietarului său. În plus, decizia de a vinde afacerea este dificil de implementat, din moment ce noul proprietar va avea un alt stil de conducere.

Atribuțiile individuale nu sunt clare

Atunci când atribuțiile individuale nu sunt clare, societatea se poate confrunta cu următorele probleme:

 • aceleași îndatoriri cad în sarcina mai multor persoane, astfel că munca prestată este ineficientă.
 • activități importante din rutina zilnică a firmei nu sunt acoperite de nimeni, iar acest lucru poate provoca întârzieri în livrarea bunurilor, în prestarea serviciilor, iar în final poate genera pierderea clienților;
 • unele persoane vor fi suprasolicitate. Încărcarea cu sarcini suplimentare a oamenilor cheie nu este deloc o decizie bună. Chiar dacă sunt mai eficienți decât alți membrii ai echipei, în scurt timp ei vor considera această stare de fapt ca o lipsă a aprecierii arătată de către managerul afacerii și provoacă frecvent demisii.
 • alte persoane din firmă nu vor avea activitate, iar acest lucru poate provoca tensiuni în cadrul echipei.

Lipsa capitalului necesar

Demararea unei afaceri fără ca proprietarul să dispună de resursele financiare necesare acoperirii cheltuielilor de investiții și a celor operaționale pentru perioada de timp în care afacerea nu își atinge pragul de rentabilitate. În lipsa capitalului necesar, societatea va fi nevoită să facă unele compromisuri care se vor reflecta în cele din urmă asupra calității produselor și serviciilor oferite sau asupra interacțiunii cu clienții:

 • angajarea unui număr mai mic de persoane poate determina întârzieri în livrarea comenzilor;
 • achiziția unor materii prime mai ieftine poate genera nemulțumiri din partea clienților;
 • achiziția unor utilaje și echipamente mai puțin performante pot conduce la o producție mai mică, astfel că nu vor putea fi onorate comenzile deja contractate;
 • neplata la timp a utilităților, salariilor, materiilor prime poate genera stări conflictuale, procese și penalități de întârziere.

Probleme generate de rulajul banilor

O cauză frecventă a falimentului, chiar și în cazul afacerilor stabile, este lipsa disponibilităților financiare pe termen scurt. Atunci când banii care intră în firmă sunt mai puțini decât cei care ar trebui cheltuiți pentru slarii, chirii, utilități și furnizori, firma va ajunge într-o situație de blocaj financiar. Această problemă apare frecvent atunci când termenele scadente pentru plata diverselor datorii sunt mai apropiate decât termenul de încasare al produselor sau serviciilor livrate.

Chiar dacă încasările ar depăși nevoile societății de numerar, principala problemă este indisponibilitatea lor pe termen scurt. Astfel, soluția pe care societatea o poate identifica pe termen scurt ar fi obținerea unei linii de credit neceasră acoperirii cheltuielilor curente, iar pe termen lung renegocierea termenelor de plată și respectiv de încasare.

Cheltuielile individuale ale proprietarului afacerii sunt susținute din banii afacerii

Cheltuielile efectuate de către proprietarul afacerii în interes personal din fondurile societății ridică o mare problemă. În timp ce societatea produce resurse financiare, ea nu poate să își folosească acești bani pentru punerea în aplicare a strategiei de dezvoltare. Astfel, banii ce puteau fi folosiți pentru extindere, schimbarea gamei de produse, formarea profesională a angajaților etc vor fi direcționați greșit.

În consecință, problemele financiare pot provoca falimentul societății atunci când resursele rămase la dispoziția afacerii vor deveni insuficiente. Evident, proprietarul afacerii trebuie remunerat, însă pentru aceasta nu trebuie afactată stabilitatea financiară a societății. Cele două soluții la îndemână sunt stabilirea unui salariu sau a procentului din profit pe care proprietarul îl poate folosi în interes personal, plătind impozitul pe dividende.

      Lipsa controlului asupra afacerii

Un alt aspect care poate determina pierderi financiare importante, iar în  timp poate cauza falimentul societății îl reprezintă lipsa controlului asupra elementelor de o importanță covârșitoare. Spre exemplu, un contract defectuos, care provoacă pierderi societății, ar trebui încheiat cât mai urgent, ca o modalitate de limitare a costurilor. Orice zi de amânare poate determina cheltuieli suplimentare.

     Dezvoltarea prea rapidă a afacerii

Chiar și succesul trebuie să fie bine gestionat. Pentru o afacere mică, la început de drum, condusă de un antreprenor cu mult entuziasm și prea puțin experiență,  o dezvoltare rapidă și fără control poate fi mai periculoasă decât o creștere lentă, controlată. În această situație, tocmai entuziasmul întreprinzătorului poate provoca cele mai mari probleme societății, atunci când el ia decizia de a închiria noi spații, de a intra pe noi piețe, de a angaja personal suplimentar, fără o analiză a sustenabilității acestor acțiuni pe termen lung.

      Lipsa inițiativei

Un antreprenor ar trebui să fie preocupat, în primul rând, de dezvoltarea afacerii sale. De aceea, cea mai mare parte a timpului și a energiei sale trebuie să fie consumate în planificarea unor noi produse, servicii, a stabilirii unor parteneriate, sau intrarea pe noi piețe. Dacă, din contră, energia este consumată pentru rezolvarea unor probleme, atunci afacerea va stagna în cel mai fericit caz.

Lipsa inițiativei este una dintre cele mai grave probleme care poate afecta o afacere, chiar și atunci când toate celelalte aspecte sunt ținute sub control. Orice antreprenor trebuie să fie flexibil și adaptabil la cerințele mediului de afaceri și trebuie să cunoască în amănunt detaliile privind afacerea sa. Chiar dacă fiecare dintre noi avem moduri specifice de a acționa în aceeași situație, evitarea eșecului (iar în acest caz a falimentului) ține de câteva reguli:

 • alegerea unor specialiști în domeniile în care întreprinzătorul nu are expertiză;
 • controlul permanent asupra aspectelor esențiale ale afacerii;
 • trasarea unor sarcini clare și precise fiecărui membru al echipei;
 • dezvoltarea controlată a afacerii, pe baza unui plan amânunțit”.
S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: