De anul viitor, se modifică prețurile la gunoi! Buzoienii sunt consultați public, privind proiectul de hotărâre ce prevede acest lucru

Pentru luna ianuarie 2019, în cadrul şedinţei ordinară a Consiliului Local Municipal a fost iniţiat proiectul de hotărâre cu caracter normativ privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din Buzău, valabile începând cu data 01 februarie 2019. Modificările propuse se referă la activitățile de măturat și spălat al căilor publice , de dezinsecție, dezinfecție, deratizarecolectare a deșeurilor menajere provenite de la persoanele fizice, de colectare a deșeurilor menajere și industriale provenite de la agenții economici, de colectare, transport și depozitare deșeuri necontrolate și stradale, precum și la activitățile specifice de deszăpezire. Tarifele practicate pentru aceste servicii au fost stabilite ultima dată prin hotărârea nr. 64 din 26 martie 2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Solicitarea de modificare a tarifelor pentru serviciul public de salubrizare survine datorită actualizării cheltuielilor cu majorarea salariului minim, creșterii valorii tichetelor de masă și prețurilor la combustibili, precum și a creșterii prețului la depozitarea deșeului menajer prin introducerea taxei pentru economia circulară, în valoare de 30 lri/tonă conform Ordonanței de urgență nr. 74/2018. Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro, la avizierul Palatului Comunal, sau aici: NORMATIV Hot. 342 Modificare tarife salubrizare-2019. Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre pot fi depuse la sediul Primăriei Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 28 ianuarie 2019, la Petronela Jipa, responsabila pentru relaţia cu societatea civilă.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: