DRUMUL DE MARE VITEZĂ PLOIEȘTI-BUZĂU A TRECUT DE PRIMUL PAS, ÎN DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT RUTIER

 

Sursa foto: ph-online

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere în calitate de beneficiar, a elaborat și  depus Aplicația de Finanțare pentru proiectul ,,Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru ”Drum de mare viteză Ploiești-Buzău” ” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Componenta 1-OS 2.1 Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea- creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală. Durata proiectului este de 24 luni.

Drumul de mare viteză Ploiești-Buzău traversează regiunea Sud-Muntenia (județul Prahova) și regiunea Sud-Est (județul Buzău), fiind parte din rețeaua TEN-T Centrală. Obiectivul general al  proiectului, ca parte din rețeaua TEN-T CORE, este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieței interne cu scopul de a creea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene. Valoarea totală a  proiectului este de 27.639.095,23 lei (inclusiv TVA) și va fi finanțat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-23.262.905,15 lei, 25% contribuția națională (bugetul de stat)-5.815.726,29 lei, iar restul de 4.376.190,08 lei reprezintă valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Scopul prezentei aplicații de finanțare este de a promova spre finanțare etapa de proiectare- faza Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic al tronsonului de drum de mare viteză cuprins între Ploiești și Buzău. Această etapă constituie primul pas în dezvoltarea infrastructurii de transport rutier prin crearea unor coridoare noi de transport, în acest caz fiind vorba despre realizarea drumului de mare viteză Ploiești-Buzău. CNAIR menționează în comunicatul de presă că ,,proiectul ”Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru ”Drum de mare viteză Ploiești-Buzău”” este inclus în Strategia de Implementare a Master Planului General de Transport, la capitolul IV-Proiecte noi (Core) identificate în MPGT- Drum expres, poziția nr.3-Drum expres Ploiești-Buzău, având ca sursă de finanțare Fondul de Coeziune și Bugetul de stat în perioada de programare 2014. Efectele maxime ale proiectului după implementare vor fi atinse în momentul în care drumul de mare viteză Buzău-Focșani va fi implementat în întregime”.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: