Firmele ar trebui să verifice dacă au angajați cărora vor trebui să le plătească salarii minime diferențiate

După ce se va stabili salariul minim brut diferențiat, companiile ar trebui să verifice dacă au angajați care se încadrează la acesta. Mai exact, salariul minim brut diferențiat va fi obligatoriu pentru posturile ce necesită studii superioare și pentru persoanele care au o vechime minimă în muncă de 15 ani. Guvernul a modificat recent Codul muncii astfel încât să se poată stabili un salariu minim brut diferențiat în funcție de studii și de vechimea în muncă. Mai precis, salariul minim pe țară urmează să fie 2.080 de lei, iar salariul minim diferențiat urmează să fie 2.350 de lei, pentru cei cu o vechime minimă de 15 ani și pentru posturile ce necesită studii superioare.

În acest sens, după ce Guvernul va stabili care va fi salariul minim diferențiat și de când se va aplica, angajatorii ar trebui să facă verificări printre propriii lucrători. De ce? Pentru a vedea dacă există persoane care se încadrează la plata salariului minim diferențiat. „În aceste condiții, vor beneficia de un salariu de bază lunar brut majorat toți angajații care sunt încadrați pe posturi pentru care sunt necesare studii superioare, conform Clasificării Ocupațiilor din România, respectiv pentru toate posturile în care nivelul de studii obligatoriu pentru a fi ocupate este cel superior, informație care ar trebui să se regăsească în cuprinsul fișei de post”, a lămurit Andreea Păun, payroll supervisor la Accace România.

Dacă în privința posturilor ce necesită studii superioare verificarea va fi în propriile evidențe și în legislație, acolo unde este vorba de vechimea în muncă probabil că salariații vor fi cei care vor trebui să o dovedească. „Angajații care dețin o anumită vechime în muncă vor fi puși în situația să facă dovada vechimii, iar angajatorii vor fi nevoiți să valideze informația pentru a putea respecta prevederile legale, respectiv majorarea salariului, astfel încât să nu fie sub nivelul minim impus de lege”, a subliniat specialista de la Accace. Posibilitatea de a stabili un salariu minim diferențiat a fost introdusă recent, prin ordonanță de urgență, în Codul muncii, însă cuantumul efectiv al acestuia trebuie stabilit prin hotărâre a Guvernului, odată cu data de la care se va aplica.

Sursa: avocatnet.ro
S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: