FIRMELE DIN BUZĂU MAI AU TIMP SĂ TRIMITĂ SOLICITĂRI PENTRU ȘCOLARIZARE ȘI BURSE PENTRU ELEVII DE PROFESIONALĂ

      Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, prin intermediul Inspectoratului Școlar Județean Buzău, invită toți operatorii economici de pe raza județului Buzău să solicite școlarizare pentru anul școlar 2018 – 2019, în anumite meserii/ calificări pentru învățământul dual. Până pe 17 noiembrie 2017, toți cei interesați pot trimite solicitările către CNDIPT și Inspectoratul Școlar Județean  Buzău sau le pot încărca pe platforma special dedicată promovării învățământului profesional și tehnic de pe site-ul www.alegetidrumul.ro. Formularele pot fi descărcate de pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Buzău, de la secțiunea Noutăți.

În aceeași perioadă, operatorii economici pot înainta unităților de învățământ profesional și tehnic sau Inspectoratului Școlar Județean Buzău solicitările de școlarizare în învățământul profesional de stat (clasic) pentru anul școlar 2018-2019. Formarea profesională iniţială prin învăţământul profesional cu durata de 3 ani constă în  pregătire profesională de bază într-un domeniu de formare profesională, pe parcursul primului an de învăţământ profesional și pregătire profesională generală şi de specialitate, specifică unei calificări profesionale, pe parcursul celui de-al doilea şi al treilea an de învăţământ profesional.

Implementat pentru prima dată la Buzău, începând cu anul școlar 2017-2018, învățământul dual este o formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic, propus la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică. Acesta se organizează pentru dobândirea de cunoştinţe, deprinderi şi competenţe, preponderent pentru ocuparea unui loc de muncă, pentru calificări profesionale de nivel 3, 4 şi 5, conform Cadrului naţional al calificărilor.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: