Funcționar public în cadrul Primăriei comunei Boldu, găsit de către ANI în stare de incompatibilitate

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate pentru Dorina Drăgan, funcționar public în cadrul Primăriei comunei Boldu. Potrivit ANI, în perioada 01 octombrie 2011 – 11 ianuarie 2019 aceasta a deținut și exercitat simultan funcția publică de consilier în cadrul Primăriei și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul Școlii Gimnaziale Boldu, încălcând astfel dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003. Dorina Drăgan a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistată sau reprezentată de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Dorina Drăgan a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare. Potrivit art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003 funcţionarii publici ,,nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice […]”. (…) „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind […]starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”. „Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”, mai precizează Agenția Națională de Integritate.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: