,,Ghidul privind rezidența fiscală a persoanelor fizice”, pus la dispoziția acestora și în limba engleză

Agenția Națională de Administrare Fiscală pune la dispoziția contribuabililor persoane fizice ,,Ghidul privind rezidența fiscală a persoanelor fizice”, tradus în limba engleză. Materialul informativ este publicat pe site-ul www.anaf.ro, în secțiunea “Asistență contribuabili” rubrica “Ghiduri curente” și poate fi accesat la următorul https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2019_EN.pdf. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) le reamintește persoanele fizice care pleacă din ţară pentru o perioadă sau mai multe perioade de şedere în străinătate care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, că au obligaţia completării şi depunerii formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România”. De asemenea, persoanele fizice sosite în România care au o şedere în statul român pe o perioadă sau mai multe perioade care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive au obligaţia completării formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”. Obligația depunerii Chestionarelor pentru stabilirea rezidenţei fiscale atât la plecarea din România cât și la sosirea în România este reglementată de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa în România a persoanelor fizice.

Ca urmare a depunerii chestionarelor, organul fiscal analizează situaţia concretă a persoanei fizice, luând în considerare prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri sau prevederile Codului fiscal, după caz, precum şi documentaţia prezentată de contribuabili în vederea stabilirii rezidenței fiscale. ,,În ceea ce privește documentele justificative, menționăm că, organul fiscal poate solicita și alte documente pe care le consideră relevante pentru stabilirea rezidenței fiscale. Referitor la documentele justificative precizăm că acestea trebuie depuse în limba română, având în vedere că limba oficială în administrația fiscală din România este limba română. Astfel, orice document sau înscris care se prezintă Agenției fiscale trebuie să fie însoțit de traduceri în limba română, certificat de un traducător autorizat. ANAF desfășoară miercuri, 17 iulie a.c., o sesiune de îndrumare și asistență pe pagina de Facebook a instituței, cu tema „Stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la plecarea din România şi la sosirea în România. ANAF desfășoară miercuri, 17 iulie a.c., o sesiune de îndrumare și asistență pe pagina de Facebook a instituței, cu tema „Stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la plecarea din România şi la sosirea în România„, se mai precizează în comunicatul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: