Guvernul va aproba astăzi, noul steag al municipiului Buzău

Parlamentul României a aprobat Legea nr. 141/11 iunie 2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, ca simbol local. În condițiile acestei legi, fiecare unitate administrativ-teritorială poate supune aprobării Guvernului steagul propriu şi unic pe baza hotărârii autorității deliberative. Forma și dimensiunile steagului unității administrativ teritoriale sunt cele stabilite în condițiile legii, pentru drapelul României.

Culoarea și însemnele distinctive ale steagurilor unităților administrativ-teritoriale nu pot aduce atingere simbolurilor naționale și nu pot conține simboluri naționale ale altor state. Pe steagurile unităților administrativ-teritoriale pot fi reproduse și stemele acestora, aprobate conform legii, precum și denumirile acestora în formatul comună/oraș/municipiu, după caz, județul și România. În ședința de Guvern de astăzi, Executivul va adopta proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului steagului municipiului Buzău.

Steagul municipiului Buzău este format dintr-o pânză dreptunghiulară cu proporția între lățimea și lungimea steagului de 2/3, de culoare alb cu două benzi de culoare roșie, înguste pe orizontală, una în partea superioară și una în partea inferioară. În centru este imprimată stema municipiului Buzău. În partea lateral stângă este inscripționat statutul localității ”Municipiul”, în partea dreaptă denumirea ”Buzău”, iar sub banda roșie din partea inferioară este denumirea ”România”. Steagul se fixează pe hampă în partea stângă, pe lățime.

Stema municipiului Buzău se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, împărțit în trei cartiere, traversat de un râu undat de culoare albastră. În câmpul superior, în cartierul din dreapta, pe fond albastru, se află imaginea stilizată a unui palat de argint și negru, pe o terasă verde. În câmpul superior, în cartierul din stânga, pe fond roșu, se află o spadă și un topuz, încrucișate, de argint, surmontate de o coroană voivodală de aur. În vârful scutului, în câmp argintiu, se află pasărea Phoenix, neagră, ieșind dintr-un rug roșu. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu șapte turnuri crenelate. Semnificațiile elementelor însumate:

  • Palatul reprezintă sediul Primăriei Municipiului Buzău.
  • Armele semnifică vitejia locuitorilor, încă din Evul mediu, până la sfârșitul celui de al II-lea Război Mondial.
  • Brâul undat reprezintă râul Buzău.
  • Pasărea phoenix semnifică vitalitatea locuitorilor care, așezați în calea răutăților, cu orașul distrus complet de trei ori în decursul istoriei, au renăscut din propria cenușă.
  • Coroana murală cu șapte yurnuri crenellate semnifică faptul că localitatea are rangul de municipiu, reședință de județ.
  • Culoarea albă transmite puritate, curățenie și neutarlitate.
  • Culoarea roșie – înseamnă putere, acțiune, îndrăzneală, dragoste, voință, agresivitate, dorință de a servi patria.
S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: