Informații utile privind ucenicia la locul de muncă, oferite de ITM Buzău

Sursa foto:ceccarbusinessmagazine.ro
Sursa foto:ceccarbusinessmagazine.ro

În conformitate cu prevederile Codutui Muncii, ucenicia la tocul de muncă se efectuează în baza unui contract de ucenicie, care reprezintă contractul individual de muncă de tip particular în baza căruia angajatorul se obligă ca, în afara plătii salariutui, să asigure formarea profesională a ucenicului intr-o meserie potrivit domeniului său de activitate, iar ucenicul (persoană de peste 16 ani) se obligă să se formeze profesional şi să muncească în subordinea angajatorului respectiv. Un astfel de contract se încheie întotdeauna pe o perioadă determinată datorită specificutui său. În plus, ucenicul va beneficia de dispozițiile aplicabile celorlalţi salariați în măsura în care ele nu sunt contrare celor specifice statutului său. Intrucât este un contract individidual de muncă de tip particular, organizarea, desfăşurarea şi controlut activitătii de ucenicie sunt reglementate prin lege specială, respectiv Hotărărea nr. 855/2013 pentru aprobarea normelor de apticare a Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, modificată şi completată. Acest contract va respecta toate regulile generale de încheiere, modificare suspendare sau încetare, precum şi de raportare pe care trebuie să le respecte orice contract individual de muncă în conformitate cu prevederile Codului Muncii. O particularitate a acestui tip de contract este că, pe lângă prevederite ce trebuie cuprinse în orice contract individual de muncă, trebuie să se facă referire şt la următoarele clauze:

1) calificarea pe care urmează să o obțină ucenicul (calificare conform Nomenclatorului Calificărilor);

2) denumirea furnizorului de formare care desfăşoară programul de formare profesională prin ucenicie la locut de muncă (denumirea furnizorului de formare care încheie cu angajatorul contractul de prestări de servicii de formare profesională sau denumirea angajatorului, dacă acesta are calitatea de furnizor de formare); furnizorul de formare profesională reprezintă unităti şi instituții de învățământ, angajatori, alți formatori, autorizați/acreditați pentru calificarea respectivă

3) numele coordonatorului de ucenicie şi calificarea acestuia (coordonatorul de ucenicie este salariatul angajatorului şi care are obligația de a colabora cu furnizorul de formare profesională autorizat pentru organizarea, desfăşurarea şi evaluarea continuă a formării profesionale a ucenicului, pe baza standardului ocupațional corespunzător ocupației în care se califică ucenicul);

4) durata necesară pregătirii teoretice şi practice prin ucenicie la locul de muncă (Durata contractului de ucenicie se stabileşte în functie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul).

Durata contractutui de ucenicie nu poate fi mai mică de:

  • – 6 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 1;
  •  – 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2;
  • – 24 de tuni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3;
  • – 36 de luni, în cazut în care ucenicla la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4.

5) obligațiile suplimentare ale angajatorului sunt să asigure ucenicului toate drepturile pe care i le conferă un contract de muncă încheiat pe durată determinată proporțional cu timpul lucrat; să asigure ucenicului pregătirea practică necesară catificării în care ucenicul se formează profesional; să asigure ucenicului accesul la pregătirea teoretică şi practică corespunzătoare programului de formare profesionată, finalizat cu certificat de catificare profesională a adulților, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și să asigure finanțarea programului de formare profesională a ucenicului, dacă acest program nu este finanțat din alte surse.

6) obligațiile ucenicutui sunt să desfăşoare activitatea în conformitate cu prevederile contractului de ucenicie; să participe la pregătirea teoretică şi practică corespunzătoare programului de formare profesională, finalizat cu certificat de calificare profesională a adulților, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completărite ulterioare; să sustină şi să promoveze examenul de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică şi practică, pentru obținerea certificatului de calificare profesionată; Formarea profesionată se realizează pe toată durata contractutut de ucenicie, iar perioadele de formare profesională alternează cu timpul de muncă alocat realizării atribuțiilor specificate în fişa postului. Ucenicul poate fi supus unei perioade de probă care nu va depăşi 30 de zile lucrătoare, indiferent de durata contractutui de ucenicie sau de calificare.

Finanțarea formării profesionate prin ucenicle la locut de muncă se poate realiza din:

  1. a) resurse proprii ale angajatorilor;
  2. b) sponsorizări ale persoanelor fizice şi/sau juridice;
  3. c) fonduri europene structurale şi de investitii şi fonduri publice naționale aprobate în bugetul asigurărilor pentru şomaj. Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, în condițiile legii, beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, de o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de şomaj.
S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

BuzăuMedia utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe site-ul nostru. Apăsând "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie. DA, ACCEPT Mai mult