Județul Buzău, inclus într-un proiect european, ce va fi implementat în zona de Sud-Est a țării

       Consiliul Județean Buzău a postat pe site-ul său un anunț public potrivit căruia Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București a început implementarea proiectului ,,Susținerea dezvoltării antreprenoriale ca urmare a facilitării ocupării pe cont propriu a regiunii Sud-Est, prin activități de asistență pentru înființarea de afaceri non – agricole în mediul urban – Start-up Sud-Est”.  Proiect este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman. Proiectul are ca obiectiv general încurajarea, susținerea și dezvoltarea antreprenoriatului pentru cel puțin 300 de persoane (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și vor să înființeze o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) prin încurajarea și susținerea înființării, implementării, sprijinirii și monitorizării unui număr de 30 de afaceri cu profil non-agricol, în zonele urbane din Regiunea Sud-Est, care vor asigura crearea unui număr minim de 60 noi locuri de muncă sustenabile.

Valoarea maximă a subvenției acordate fiecărei întrepinderi nou-înființate în baza planului de afaceri aprobat este de 40.000 euro, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile. Persoanele eligibile au următorul statut pe piața muncii: șomere, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și vor să înființeze o afacere pentru crearea de noi locuri de muncă), persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • să fie persoane cu vârsta de peste 18 ani;
 • să intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban în regiunea Sud-Est;
 • își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau cel urban în regiunea Sud-Est (județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea),
 • nu au beneficiat/ nu beneficiază de finanţare/ dublă prin alte proiecte finanţate prin POCU și/sau alte proiecte fonduri publice și fonduri structurale în momentul înscrierii;
 • au disponibilitatea de participare la activităţile proiectului: curs de formare profesională competențe antreprenoriale (durata 40 ore, perioada aprilie-august 2018);
 • concurs de afaceri (august-octombrie 2018, 2-3 zile); stagiu de practică (octombrie-decembrie 2018, durata 60 ore) și caravană antreprenorială.

Pentru a fi selectați în grupul țintă şi implicit să participe la activităţile proiectului, persoanele vor trebui să aducă și să completeze ulterior etapei de selecţie (ianuarie-februarie 2018), împreună cu membrii echipei de selecție (experții de identificare și recrutare grup țintă) următoarele documente:

 • copie CI (copie conform cu originalul);
 • documente justificative pentru calitatea de persoană șomeră/ persoana inactivă/persoană care are un loc de muncă (copie conform cu originalul);
 • Curriculum vitae (original);
 • angajament de disponibiltate faţă de actvităţile proiectului (original);
 • angajament de respectare a cerințelor proiectului (original);
 • declarație de evitare a dublei finanțări (original);
 • acord de utilizare a datelor personale (original);
 • copie după certificatul de căsătorie, acolo unde este cazul (copie conform cu originalul);
 • diplome de studiu (copie conform cu originalul); alte documente, dacă este cazul (stabilite de echipa de proiect).

Metodologia de recrutare și selecție a persoanelor interesate va fi publică pe site-ul proiectului sau pe pagina Facebook a INCDBA IBA București. Înregistrarea persoanelor care doresc să participe la cursul de formare profesională competențe antreprenoriale are loc în perioada 22 ianuarie – 28 februarie. Rezultatele procesului de selecție vor fi comunicate candidaților. 6 evenimente de informare publică vor fi organizate în lunile februarie și/sau martie în cele 6 județe și vor fi anunțate ulterior.