LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUZĂU, IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE AR PUTEA CREȘTE DIN 2018

     Primăria Buzău supune dezbaterii publice o serie de proiecte de hotărâre ce ar urma să fie adoptate în ședința CLM din luna decembrie a acetui an. Printre acestea se află proiectul de hotărâre privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018 și proiectul de hotărâre pentru aprobarea tarifelor de bază, pe metro pătrat, al chiriilor lunare pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău. 

În ceea ce privește taxele și impozitele locale, în expunerea de motive se arată că potrivit ,,prevederilor Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 227/2015 privind Cod fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale adoptă hotărâri privind nivelurile impozitelor şi taxelor locale.  Conform art. 491 din Codul fiscal, impozitele şi taxe locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, se indexează anual, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior.

Întrucât, rata inflaţiei pentru septembrie 2017 raportat la septembrie 2016 a fost de 1,8%, conform Institutului Naţional de Statistică, vă propun ca impozitele şi taxele locale pentru anul 2018 să fie majorate, conform art 489 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu 10%”. Totuși se menține bonificația de 10%, pentru persoanele fizice dacă plata impozitului datorat pentru întregul an se efectuează până la data de 31 martie, inclusiv, a anului fiscal 2018.  De asemenea, pentru plata cu anticipaţie de către persoanele juridice a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport, se acordă o bonificaţie de 5%, dacă plata impozitului datorat pentru întregul an se efectuează până la data de 31 martie, inclusiv, a anului fiscal 2018.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectele de hotărâre la avizierul principal al Primăriei municipiului Buzău şi pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro. Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectele de hotărâre susmenţionate pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, camera 6, până cel târziu 15 decembrie 2017 inclusiv. Puteți citi aceste proiecte și aici:Proiect_HCL380_Impozite2018 și Proiect_HCL382_Tarife_chirii.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: