LEGEA PREVENIRII AȘTEAPTĂ VOTUL DECISIV AL DEPUTAȚILOR

 

Sursa foto:republica.ro

Inspectorii de muncă sau cei de la Fisc nu vor mai aplica amenzi la prima constatare a unei fapte care constituie contravenție. Mai exact, firmei găsite cu nereguli în timpul unui control i se va da la dispoziţie un termen de 90 de zile pentru a-şi remedia problemele. Măsurile sunt incluse în proiectul Legii prevenirii, aprobat marți de Senat. Documentul va ajunge la deputați, pentru votul decisiv. Avocatnet.ro scrie că ,,măsurile de educare a antreprenorilor, precum şi un sistem de prevenire a greşelilor comise de firmele româneşti sunt incluse într-un proiect al Legii prevenirii, document adoptat în mai 2017 de Guvern și care a trecut marti de Senat. Mai departe, actul va ajunge la deputați, cei care vor decide asupra formei finale a legii.

,,Adoptarea Legii prevenției este un prim pas în emanciparea actului de control, urmând ca al doilea pas să fie conformarea voluntară, participativă a mediului de business, care va îmbunătăți gradul de colectare la bugetul de stat. Proiectul va intra în procedură parlamentară de urgență și sperăm să ajungă cât mai repede pe masa Administrației Prezidențiale pentru promulgare”, a declarat Alexandru Petrescu, ministrul pentru mediul de afaceri, la momentul aprobării documentului de către Exevutiv. Potrivit actului adoptat marti de Senat, vor exista numeroase situații care constituie contravenții (fapte care nu prezintă un grad de pericol social ridicat) și pentru care contribuabilii vor fi mai întâi avertizați, nu direct amendați. Totodată, firmele vor avea la dispoziție o perioadă fixă de 90 de zile calendaristice pentru a-și corecta neregulile constatate.

Concret, potrivit proiectului, inspectorii de stat nu vor mai putea aplica amenzi la prima constatare a unei fapte, însă doar cu condiţia ca aceasta să fie una de natură contravenţională, nu de natură penală. Astfel, pentru faptele care constituie contravenţii şi sunt prevăzute de anumite acte normative, pe care le vom enumera mai jos, va fi acordat contribuabililor un termen în care aceştia vor putea să corecteze neregulile constatate și să se conformeze dispozițiilor legale. Reglementările Legii prevenirii se vor aplica pentru situații prevăzute de o serie întreagă de acte normative, dintre care amintim:

 • Codul fiscal;
 • Codul de procedură fiscală;
 • Legea contabilităţii;
 • Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Legea dialogului social;
 • Legea uceniciei;
 • Legea comerțului electronic;
 • Legea lucrărilor de construcții;
 • Legea şomajului.

În plus, măsurile vor fi valabile şi pentru sancţiunile prevăzute de alte acte normative, precum Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorului sau Legea nr. 52/2011 privind activităţile zilierilor.  Spre exemplu, noul mecanism se va aplica pentru următoarele nereguli constatate:

 • neanunţarea în termen de trei zile a agențiilor pentru ocuparea forței de muncă cu privire la încadrarea în muncă, conform legii, a persoanelor din rândul beneficiarilor de indemnizații de somaj – abatere pentru care autorităţile de control aplică amenzi de la 5.000 la 10.000 de lei;
 • necomunicarea agenţilor pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază îşi au sediul, a tuturor locurilor de muncă vacante, în termen de cinci zile lucrătoare de la vacantarea acestora, sancţionată tot cu amenzi cuprinse între 5.000 şi 10.000 de lei.

În ceea ce privește contravențiile prevăzute de Codul de procedură fiscală, prevederile Legii prevenirii se vor aplica, printre altele, pentru neîndeplinirea de către contribuabil/plătitor la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege, inclusiv taxe și impozite, sau pentru nerespectarea obligației de întocmire a dosarului prețurilor de transfer.  Și nedepunerea la termen a declarațiilor recapitulative, sancționată acum cu amendă cuprinsă între 1.000 și 5.000 de lei, se va regăsi pe lista faptelor pentru care se va aplica mai întâi avertismentul, la fel cum se va proceda și în cazul declarațiilor recapitulative incorecte ori incomplete (neregulă sancționată în prezent cu amendă de la 500 la 1.500 de lei).

Cu alte cuvinte, un operator economic va putea fi amendat doar după ce va fi avertizat şi îndrumat de organele de control, acesta fiind şi principiul care va sta la baza noilor prevederi: ,,Componenţa de prevenție trebuie să prevaleze mai ales atunci când ne referim la mediul de afaceri iar o măsură de prevenție înaintea unei măsuri punitive înseamnă timp prețios oferit întreprinzătorului  pentru a se conforma. Sunt sigur că, pe termen lung, această lege atât de așteptată de mediul de afaceri va contribui semnificativ la îmbunătățirea modului în care acesta funcţionează”, explica în ianuarie 2017, Florin Jianu, ministrul de la acel moment al mediului de afaceri, comerţ şi antreprenoriat și inițiatorul proiectului.

Care va fi mecanismul de funcţionare?

Aşa cum am precizat deja, în momentul în care vor descoperi o neregulă la firme, de natură contravenţională, inspectorii Fiscului ori cei ai Inspecției Muncii, de exemplu, nu vor mai aplica sancțiunea contravențională la prima constatare a unei fapte. Potrivit prevederilor din proiectul de act normativ aflat în Parlament, mecanismul de funcţionare a prevenirii va fi următorul:

 • inspectorul va încheia un proces-verbal de constatare a neregulilor și va anexa un plan de remediere, care va cuprinde aspecte ce trebuie corectate, precum și termenul de conformare pentru fiecare faptă;
 • termenul de remediere va fi de 90 de zile calendaristice;
 • în termen de zece zile de la data expirării termenului de remediere, organul de control va fi obligat să reia controlul;
 • în cazul în care se constată că nu au fost respectate obligațiile stabilite în planul de conformare, în termenul acordat, organul de control va aplica sancțiunile prevăzute de actele normative.
 • Vor exista și situații în care agentul constatator nu va întocmi un plan de remediere și va aplica doar sancțiunea avertismentului. Concret, sunt vizate următoarele cazuri:
 • atunci când, în cursul derulării controlului, contravenientul își îndeplinește obligația legală;
 • în cazul în care contravenția săvârșită nu este continuă.

Totodată, este important să precizăm că un contribuabil va putea beneficia de măsurile de prevenire o singură dată pentru fiecare faptă care constituie contravenție, într-un termen de trei ani.

Când nu se va aplica legea prevenirii?

În anumite cazuri, vor fi prevăzute excepții la aplicarea Legii prevenirii. Practic, este vorba despre situaţiile în care autorităţile nu vor acorda acel termen de conformare, iar angajatorii verificaţi nu vor putea invoca necunoaşterea legii, urmând să fie sancţionaţi direct. Mai exact, este vorba despre următoarele cazuri:

 • este utilizată munca nedeclarată (munca ,,la negru”);
 • angajarea unui salariat se face sub nivelul salariului minim garant în piaţă;
 • este pusă în pericol sănătatea şi viaţa consumatorilor;
 • întârzierea în luarea deciziei de impunere ce determină un pericol pentru constatarea situației fiscale reale privind executarea obligațiilor contribuabilului/plătitorului sau pentru luarea altor măsuri prevăzute de lege;
 • urmează să se ia măsuri de executare silită.

Spre exemplu, pentru munca ,,la negru”, respectiv pentru primirea la muncă a până la cinci persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, organele de control nu vor mai fi indulgente şi nu vor aplica legea prevenirii, urmând să aplice direct amenzile prevăzute de lege (între 10.000 şi 20.000 de lei pentru fiecare persoană identificată). Proiectul de lege NU se aplică momentan. Pentru a intra în vigoare, acesta trebuie adoptat de Camera Deputaților, promulgat prin decret prezidențial și publicat în Monitorul Oficial”.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: