MĂSURI DE EDUCARE A ANTREPRENORILOR, INCLUSE RECENT ÎNTR-UN PROIECT AL LEGII PREVENIRII

Recent, Camera Deputaților a adoptat proiectul Legii prevenirii prin care este eliminată lista contavențiilor pentru care inspectorii Fiscului ori cei ai Inspecției Muncii nu vor mai aplica amenzi la prima abatere, ci doar un avertisment, cu condiția ca societățile să remedieze problemele într-un anumit interval de timp. Astfel, lista neregulilor pentru care firmele vor scăpa de amenzi, într-o primă fază, va fi stabilită de Guvern, prin hotărâre. După cum menționează avocatnet.ro, măsurile de educare ,,a antreprenorilor, precum şi un sistem de prevenire a greşelilor comise de firmele româneşti sunt incluse într-un proiect al Legii prevenirii, adoptat recent de Camera Deputaților, în calitate de For decizional. În continuare, documentul va ajunge la președintele României pentru promulgare, urmând să își încheie traseul legislativ la momentul publicării în Monitorul Oficial.

În forma în care a trecut recent de Parlament, proiectul prevede ca lista faptelor care constituie contravenții (fapte care nu prezintă un grad de pericol social ridicat) și pentru care contribuabilii vor fi mai întâi avertizați, nu direct amendați, să fie eliminată din cuprinsul documentului. Concret, această listă va fi aprobată ulterior de Guvern (după ce proiectul citat va apărea în Monitor), astfel încât să nu mai fie nevoie de aprobarea Parlamentului. Practic, lista neregulilor pentru care firmele vor scăpa de anumite amenzi la prima abatere va putea fi stabilită și modificată mult mai ușor, prin hotărâre de Guvern, în contextul în care un proiect de act normativ înregistrat în Parlament trebuie să urmeze un traseu legislativ mai amplu și de durată.

Practic, în forma adoptată de Guvern și înregistrată în Parlament, proiectul de lege oferă firmelor găsite cu nereguli în timpul unui control un răgaz de 90 de zile calendaristice pentru a-și corecta problemele constatate. Astfel, inspectorii de stat nu vor mai putea aplica amenzi la prima constatare a unei fapte, însă doar cu condiţia ca aceasta să fie una de natură contravenţională, nu de natură penală. Astfel, pentru faptele care constituie contravenţii şi sunt prevăzute de anumite acte normative, pe care le vom enumera mai jos, va fi acordat contribuabililor un termen în care aceştia vor putea să corecteze neregulile constatate și să se conformeze dispozițiilor legale. Reglementările Legii prevenirii se vor aplica pentru situații prevăzute de o serie întreagă de acte normative, dintre care amintim:

 • Codul fiscal;
 • Codul de procedură fiscală;
 • Legea contabilităţii;
 • Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Legea dialogului social;
 • Legea uceniciei;
 • Legea comerțului electronic;
 • Legea lucrărilor de construcții;
 • Legea şomajului.

În plus, măsurile vor fi valabile şi pentru sancţiunile prevăzute de alte acte normative, precum Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorului sau Legea nr. 52/2011 privind activităţile zilierilor.  Spre exemplu, noul mecanism se va aplica pentru următoarele nereguli constatate:

 • neanunţarea în termen de trei zile a agențiilor pentru ocuparea forței de muncă cu privire la încadrarea în muncă, conform legii, a persoanelor din rândul beneficiarilor de indemnizații de somaj – abatere pentru care autorităţile de control aplică amenzi de la 5.000 la 10.000 de lei;
 • necomunicarea agenţilor pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază îşi au sediul, a tuturor locurilor de muncă vacante, în termen de cinci zile lucrătoare de la vacantarea acestora, sancţionată tot cu amenzi cuprinse între 5.000 şi 10.000 de lei.

În ceea ce privește contravențiile prevăzute de Codul de procedură fiscală, prevederile Legii prevenirii se vor aplica, printre altele, pentru neîndeplinirea de către contribuabil/plătitor la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege, inclusiv taxe și impozite, sau pentru nerespectarea obligației de întocmire a dosarului prețurilor de transfer. Și nedepunerea la termen a declarațiilor recapitulative, sancționată acum cu amendă cuprinsă între 1.000 și 5.000 de lei, se va regăsi pe lista faptelor pentru care se va aplica mai întâi avertismentul, la fel cum se va proceda și în cazul declarațiilor recapitulative incorecte ori incomplete (neregulă sancționată în prezent cu amendă de la 500 la 1.500 de lei).

Cu alte cuvinte, un operator economic va putea fi amendat doar după ce va fi avertizat şi îndrumat de organele de control, acesta fiind şi principiul care va sta la baza noilor prevederi: ,,Componenţa de prevenție trebuie să prevaleze mai ales atunci când ne referim la mediul de afaceri iar o măsură de prevenție înaintea unei măsuri punitive înseamnă timp prețios oferit întreprinzătorului  pentru a se conforma. Sunt sigur că, pe termen lung, această lege atât de așteptată de mediul de afaceri va contribui semnificativ la îmbunătățirea modului în care acesta funcţionează”, explica în ianuarie 2017 Florin Jianu, ministrul de la acel moment al mediului de afaceri, comerţ şi antreprenoriat și inițiatorul proiectului.

Care va fi mecanismul de funcţionare

Aşa cum am precizat deja, în momentul în care vor descoperi o neregulă la firme, de natură contravenţională, inspectorii Fiscului ori cei ai Inspecției Muncii, de exemplu, nu vor mai aplica sancțiunea contravențională la prima constatare a unei fapte. Potrivit prevederilor din proiectul de act normativ aflat în Parlament, mecanismul de funcţionare a prevenirii va fi următorul:

 • inspectorul va încheia un proces-verbal de constatare a neregulilor și va anexa un plan de remediere, care va cuprinde aspecte ce trebuie corectate, precum și termenul de conformare pentru fiecare faptă;
 • termenul de remediere va fi de 90 de zile calendaristice;
 • în termen de zece zile de la data expirării termenului de remediere, organul de control va fi obligat să reia controlul;
 • în cazul în care se constată că nu au fost respectate obligațiile stabilite în planul de conformare, în termenul acordat, organul de control va aplica sancțiunile prevăzute de actele normative.

Vor exista și situații în care agentul constatator nu va întocmi un plan de remediere și va aplica doar sancțiunea avertismentului. Concret, sunt vizate următoarele cazuri:

 • atunci când, în cursul derulării controlului, contravenientul își îndeplinește obligația legală;
 • în cazul în care contravenția săvârșită nu este continuă.

Totodată, este important să precizăm că un contribuabil va putea beneficia de măsurile de prevenire o singură dată pentru fiecare faptă care constituie contravenție, într-un termen de trei ani.

Când nu se va aplica legea prevenirii

În anumite cazuri, vor fi prevăzute excepții la aplicarea Legii prevenirii. Practic, este vorba despre situaţiile în care autorităţile nu vor acorda acel termen de conformare, iar angajatorii verificaţi nu vor putea invoca necunoaşterea legii, urmând să fie sancţionaţi direct. Mai exact, este vorba despre următoarele cazuri:

 • este utilizată munca nedeclarată (munca ,,la negru”);
 • angajarea unui salariat se face sub nivelul salariului minim garant în piaţă;
 • este pusă în pericol sănătatea şi viaţa consumatorilor;
 • întârzierea în luarea deciziei de impunere ce determină un pericol pentru constatarea situației fiscale reale privind executarea obligațiilor contribuabilului/plătitorului sau pentru luarea altor măsuri prevăzute de lege;
 • urmează să se ia măsuri de executare silită.

Spre exemplu, pentru munca ,,la negru”, respectiv pentru primirea la muncă a până la cinci persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, organele de control nu vor mai fi indulgente şi nu vor aplica legea prevenirii, urmând să aplice direct amenzile prevăzute de lege (între 10.000 şi 20.000 de lei pentru fiecare persoană identificată)”.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: