NOI NORME PRIVIND RESTITUIREA FOSTEI TAXE AUTO. AFLĂ CUM POȚI PRIMI BANII

     Normele privind restituirea fostelor taxe auto au fost puse recent în dezbatere public. Potrivit acestora, odată depuse cererile, organele fiscale le vor rezolva în maximum 45 de zile, dar le vor putea respinge pentru lipsa unor documente sau pentru neprecizarea conturilor bancare. După cum menționează avocatnet.ro, banii ,,se vor restitui, de la anul, în conturile contribuabililor, iar pentru cei cu datorii la bugetul de stat banii vor fi folosiți la compensarea acestor datorii. Posibilitatea de a cere înapoi banii achitați statului pentru taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule este prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017.

Cererile pentru restituirea acestor taxe se pot depune deja, așa cum ne-a confirmat în urma cu ceva timp chiar Ministerul Mediului, numai că lipsește momentan procedura de restituire a fostelor taxe. Luni, Ministerul Mediului a publicat însă și normele metodologice care mai lipseau. Proiectul de Ordin al Ministerului Mediului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 va trebuie aprobat la nivelul ministerului și publicat apoi în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare.

Normele puse luni în dezbatere tratează modul de restituire a fostelor taxe pentru toate situațiile în care se află cei care le-au plătit. Cei care n-au obținut încă dreptul la restituire, care nu au hotărâri judecătorești în acest sens ș.a.m.d. trebuie să facă cererea la organul fiscal competent (se poate depune personal sau prin poștă). La cerere trebuie anexate următoarele documente:

  • dacă există, documentul ce dovedește plata taxei (în original/copie), respectiv chitanța fiscală/ordinul de plată și extrasul de cont;
  • copiile cărții de identitate a vehiculului și a certificatului de înmatriculare.

Nu e necesar documentul care face dovada plății taxei/taxelor respective, pentru că organul fiscal are posibilitatea să verifice în sistemele proprii dacă banii au fost plătiți sau nu de șofer. Odată depusă cererea, organele fiscale vor verifica dacă sumele pe care le pretinde solicitantul înapoi au fost resituite deja ori s-au compensat cu alte sume datorate de contribuabil. „(…) organul fiscal central competent stabileşte suma aprobată la restituire şi procedează la compensare cu eventuale obligaţii fiscale restante şi/sau restituire”, scrie în proiectul de norme.

Practic, cei care au datorii la Fisc la momentul restituirii nu vor mai primi toată suma cerută înapoi, pentru că ea va fi folosită la acoperirea acelor datorii, în funcție de mărimea lor. Termenul în care cererea de restituire va fi rezolvat de organele fiscale va fi de 45 de zile ,,de la data înregistrării cererii de restituire la organul fiscal central competent”, potrivit normelor, dar va putea fi și prelungit, spre exemplu, dacă sunt necesare mai multe documente de la solicitant.

Când va putea fi respinsă cererea de restituire

Potrivit normelor puse luni în dezbatere, organul fiscal va respinge solicitantului restituirea banilor (printr-o decizie de respingere) în următoarele situații:

  • dacă nu se depun copiile după cartea de identitate a vehiculului şi certificatul de înmatriculare sau când nu se transmit informațiile și documentele solicitate de organul fiscal, în termen de cel mult 60 de zile de la solicitare;
  • dacă nu se precizează în cererea de restituire contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită;
  • dacă organul fiscal observă că suma a fost deja restituită sau compensată cu alte datorii fiscale;
  • dacă nu se regăsește dovada plății nici în registrele organelor fiscale, nici la Trezorerie.

Restituirea efectivă a sumelor se efectuează de către unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal central competent, potrivit normelor. În orice caz, solicitantul va primi o decizie cu privire la cererea sa, fie că e vorba de una de aprobare ori de una de respingere. Banii vor fi primiți înapoi abia începând de la 1 ianuarie 2018, cu excepția timbrului de mediu. Pentru acesta din urmă, banii vor fi restituiți în perioada 1 septembrie 2018 – 31 martie 2019. De asemenea, trebuie reținut că banii se vor restitui toți odată, iar nu în tranșe.

Banii vor fi depuși în conturi bancare

,,Restituirea sumelor cuvenite contribuabililor se efectuează prin decontare bancară în contul bancar indicat prin cererea de restituire”, scrie în documentul în dezbatere. Tocmai de aceea, cei care uită să treacă în cererea de restituire contul bancar se vor trezi cu cererile respinse, așa cum spuneam și mai sus. Dacă se indică un cont bancar greșit, solicitantul va fi informat de către organul fiscal cu privire la acest lucru, ,,iar contribuabilul are obligația indicării contului bancar corect până cel târziu la data de 1 decembrie 2018, în situaţia în care suma solicitată la restituire reprezintă taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi, respectiv, nu mai târziu de data de 1 martie 2019 în situaţia în care suma solicitată la restituire reprezintă timbrul de mediu pentru autovehicule”, scrie în proiectul de norme.

În fine, așa cum punctam mai sus, cei care au datorii la bugetul de stat se vor trezi cu compensarea sumelor pe care trebuie să le primească în contul fostelor taxe, în sensul că banii ce ar trebui restituiți, în tot sau în parte, de la caz la caz, vor fi folosiți pentru a acoperi acele datorii. Proiectul privind normele pentru restituirea taxelor auto NU se aplică momentan. Pentru a putea intra în vigoare, acesta trebuie adoptat și publicat apoi în Monitorul Oficial”.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: