NOI OBLIGAȚII PENTRU FIRMELE CARE LE GĂSESC LOCURI DE MUNCĂ ROMÂNILOR ÎN STRĂINĂTATE

 

Sursa foto: citynews

Societățile românești care funcționează ca agenți de plasare a forței de muncă în străinătate precum și cele care vor vrea să presteze această activitate vor avea mai multe cerințe. Potrivit unui proiect de lege care a fost adoptat recent în Parlament, în raport cu Inspectoratul Teritorial de Muncă, acestea vor trebui să-și procure pentru înregistrare anumite documente, să țină anumite evidențe și să le raporteze la ITM periodic. În caz contrar firmele respective riscă amenzi de câteva mii de lei. Ba mai mult, după cum menționează avocatnet.ro, nu vor mai putea presta această activitate ,,firmele în faliment sau în dizolvare.

În teorie, românii care pleacă la muncă în străinătate de acum încolo vor beneficia de o protecție sporită din partea statului român, odată cu adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate. Documentul a obținut marți votul decisiv în Camera Deputaților (după ce a stat doi ani în dezbatere în Parlament) și va ajunge acum la promulgare la șeful statului. Modificările aduse Legii nr. 156/2000 se vor aplica însă abia după 90 de zile de când proiectul e publicat în Monitorul Oficial.

Actul adoptat de deputați vizează în special firmele care asigură serviciile de plasare a forței de muncă în străinătate și noile obligații pe care le vor avea acestea de acum înainte. Cum definește proiectul serviciile de plasare a forței de muncă în afara țării noastre: ,,informarea, consilierea și medierea cetățenilor români în vederea angajării acestora în străinătate”. Cine va putea oferi aceste servicii, conform proiectului? Pe de o parte, agenții de plasare a forței de muncă și, pe de altă parte, furnizorii de astfel de servicii care sunt stabiliți pe teritoriul altui stat membru din Uniunea Europeană, iar nu în România.

Proiectul vine cu clarificări foarte importante aici, pentru că definește și deosebește foarte clar agentul de plasare a forței de muncă de furnizorul de astfel de servicii. Potrivit documentului, agentul de plasare a forței de muncă este o persoană juridică înființată în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, care are codul CAEN 7810. Un astfel de agent va pune în legătură angajatorul străin cu rezidentul român în căutarea unui loc de muncă, urmând ca la final să se încheie între aceștia un contract de muncă. Așadar, o persoană fizică autorizată, să zicem, nu poate fi agent de plasare a forței de muncă, fiindcă numai societățile comerciale cu acel cod CAEN se încadrează în cerințele proiectului adoptat.

În schimb, furnizorul de servicii de mediere a forței de muncă este o firmă străină, potrivit proiectului, care a dobândit într-un stat membru UE dreptul de a presta aceste activități și care e autorizat să facă asta. ,,Interpunerea altor categorii de intermediari între agentul de plasare, persoana mediată și angajatorul străin este interzisă”, scrie în proiectul adoptat ieri de deputați, chestiune care nu era specificată expres, până acum, în lege. Practic, asta înseamnă că nu va mai fi permis un lanț de medieri, în care un agent român mediază pentru un alt agent de mediere ș.a.m.d., fapt care nu era decât în detrimentul românului care pleacă la muncă în străinătate.

    Noi condiții pentru exercitarea activității de plasare a forței de muncă și pentru funcționare

Prima condiție pentru ca firmele să fie agenți de plasare a forței de muncă în străinătate este înregistrarea la ITM (obligația de înregistrate la ITM o vor avea și firmele străine – furnizorii de servicii de plasare a forței de muncă). Vorbim de o cerință care e prevăzută și acum în lege, numai că înregistrarea la ITM se va face respectând o serie de condiții pe care le vom afla, în perioada următoare, dintr-un set de norme metodologice speciale. Acum, proiectul va completa legea și cu documentele necesare înscrierii la ITM:

  • certificatul constatator de la Registrul Comerțului, din care să rezulte activitatea principală (codul CAEN – 7810);
  • dovada înregistrării la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal;
  • alte documente, așa cum vor fi stabilite prin normele metodologice speciale.

În plus față de asta, proiectul va aduce mai multe condiții pentru firmele care vor vrea să presteze astfel de activități sau să continue să o facă. E vorba de cerința de a nu se afla în faliment sau în dizolvare. Apoi, proiectul va mai introduce și obligația de a păstra la sediu o copie (în ambele limbi, română și străină) a contractului de muncă încheiat cu fiecare dintre lucrătorii mediați. Aceste copii vor fi puse la dispoziția inspectorilor de muncă ori de câte ori e nevoie.

,,Agenții de plasare au obligația de a transmite, trimestrial, inspectoratului de muncă în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea, până la sfârșitul lunii următoare trimestrului încheiat, situația privind contractele de mediere încheiate și persoanele angajate în străinătate”, se prevede în proiectul adoptat. Nerespectarea acestei obligații va fi sancționată cu amenzi între 3.000 și 5.000 de lei. Această obligație va intra în vigoare imediat ce vor apărea în Monitorul Oficial normele de punere în aplicare.

Firmele care funcționează și în prezent ca agenți de plasare a forței de muncă în străinătate vor avea la dispoziție 60 de zile de la momentul când proiectul acesta intră în vigoare pentru a se înregistra (din nou) la ITM, în condițiile prescrise de acest proiect. Proiectul de lege nu se aplică momentan. Acesta mai trebuie aprobat prin decret de șeful statului și publicat în Monitorul Oficial”.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: