Noile măsuri fiscale ale Guvernului – Pilonul II de pensii, condiții noi de retragere

Noul proiect de Ordonanță de urgență publicat în dezbatere publică de ministerul de Finanțe prevede mai multe măsuri fiscale care ar urma să intre în vigoare de anul viitor, printre ele numărându-se introducerea unei taxe suplimentare pentru bănci, tarifele percepute de reglementatori pe cifra de afaceri, amânarea acordării a 6% din PIB pentru educație, ș.a. Conform notei de fundamentare, schimbările vor avea un impact bugetar pozitiv de 50,49 miliarde lei. În privința Pilonului II de pensii, o persoană participantă la un fond de pensii se poate retrage, pe bază de cerere individuală, dar nu mai devreme de 5 ani de participare la respectivul fond. În cazul retragerii înainte de deschiderea dreptului la pensie private, participantului i se transferă activele cuvenite din care se reține un comision de retragere reprezentând 2% din aceste active.

Conform datelor oficiale, Pilonul II are în prezent peste 7 milioane de conturi, iar sumele acumulate depășesc de 10 miliarde de euro. Sumele sunt strânse ca un depozit bancar, cu o dobândă care trece de 8% pe an și vor reprezenta peste un sfert din pensia pe care un actual participant, angajat, o va lua la pensie.

Conform proiectului de ordonanță, după aderare sau repartizare, participanții sunt obligați să contribuie la un fond de pensii şi nu se pot retrage din sistemul fondurilor de pensii administrate privat pe toată perioada pentru care datorează contribuția de asigurări sociale la sistemul public de pensii, până la deschiderea dreptului la pensia private, decât la cererea expresă a acestora (modificare art. 35, alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat).  La articolul 86, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Comisionul de administrare se constituie prin:

  • deducerea unui cuantum din contribuţiile plătite, dar nu mai mult de 1%, cu condiția ca această deducere să fie făcută înainte de convertirea contribuțiilor în unități de fond, din care 0,5 puncte procentuale din suma totala ce face obiectul operațiunii financiare efectuată pentru fiecare fond de pensii administrat privat să fie virată la Casa Națională de Pensii Publice;
  • deducerea unui procent din activul net total al fondului de pensii administrat privat, dar nu mai mult de 0,07% pe lună, astfel: 0,02% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este sub nivelul ratei inflației; 0,03% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la un punct procentual peste rata inflației; 0,04% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la 2 puncte procentuale peste rata inflației; 0,05% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la 3 puncte procentuale peste rata inflației, 0,06% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la 4 puncte procentuale peste rata inflației; 0,07% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este peste 4 puncte procentuale peste rata inflației.
Sursa: legestart.ro
S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: