NOUL PLAFON DE SCUTIRE DE TVA TREBUIE LEGIFERAT PENTRU A SE APLICA

 

Sursa foto:eskape.ro

Potrivit unui proiect de act normativ aflat, în prezent, la Camera Deputaților, prevede că va fi majorat plafonul actual de 220.000 de lei, de la care firmele sunt obligate să se înregistreze în scopuri de taxă pe valoarea adăugată la 300.000 de lei. Totuși, pentru ca noua măsură să poată fi aplicată, autoritățile au cerut o aprobare în acest sens din partea autorităților europene, care a fost fiind oficializată zilele trecute. Proiectul de act normativ nu se aplică momentan, deoarece pentru a intra în vigoare are nevoie de aprobarea Camerei Deputaților, promulgarea prin decret prezindențial și mai apoi publicarea acestuia în Monitorul Oficial. După cum menționează avocatnet.ro, practic, deși există ,,o derogare de la autoritățile UE, România trebuie să legifereze noul plafon pentru ca acesta să poată fi aplicat efectiv. (…) Astfel, persoanele impozabile înființate înainte de 1 ianuarie 2017 vor fi obligate să solicite înregistrarea în scopuri de TVA dacă depășesc plafonul 220.000 de lei în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2017 și data de 1 a lunii următoare celei în care va intra în vigoare actul normativ (perioadă de referință).

În cazul în care nu vor depăși acest indicator în perioada de referință, aceste firme vor fi obligate să solicite codul de TVA doar dacă vor realiza, până la finalul anului în curs, o cifră de afaceri de cel puțin 300.000 de lei, cu mențiunea că la determinarea acestui plafon va fi luată în considerare și cifra de afaceri realizată în perioada de referință. În ceea ce privește firmele înființate în perioada de referință, așa cum am definit-o anterior, acestea vor fi obligate să obțină codul de TVA dacă vor depăși, în intervalul respectiv, plafonul de 220.000 de lei. Înregistrarea va fi obligatorie și pentru acele firme mici ce nu vor atinge plafonul indicat în perioadă menționată, dar care îl vor depăși pe cel de 300.000 de lei până la 31 decembrie 2017. Excepție de la aceste prevederi vor face persoanele impozabile pentru care obligația solicitării înregistrării în scopuri de TVA ar interveni ulterior datei de 1 a lunii următoare celei în care documentul analizat va intra în vigoare. Astfel, acestea nu vor fi nevoite să solicite înregistrarea în scopuri de TVA decât în situația în care vor depăși noul plafon, de 300.000 lei, până la sfârșit de 2017.

Totodată, persoanele impozabile care se vor constitui după data de 1 a lunii următoare intrării în vigoare a noilor prevederi vor fi obligate să plătească TVA doar în cazul în care vor avea, de la înființare și până la final de 2017, o cifră de afaceri de cel puțin 300.000 de lei. Potrivit proiectului de act normativ, firmele care s-au înregistrat în scopuri de TVA în perioada de referință, ca urmare a depășirii plafonului actual de scutire (220.000 de lei), vor putea solicita, începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care vor intra în vigoare noile prevederi, scoaterea din evidența plătitorilor de TVA, cu condiția să nu fi depășit și plafonul de 300.000 de lei. În fine, scoaterea din evidența firmelor plătitoare de TVA va fi posibilă și pentru firmele ce au obținut codul de TVA până la final de 2016 și nu au depășit, anul trecut, plafonul de 220.000 de lei. Astfel, acest lucru va putea fi cerut începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care actul citat se va aplica, cu respectarea condiției menționate și anterior: încadrarea în noul plafon, de 300.000 de lei, până la data solicitării.

Prevederile prezentate nu vizează microîntreprinderile care depășesc plafonul de scutire, ci persoanele impozabile care au statutul de mică întreprindere în sens de TVA. Astfel, pot exista firme care să fie mici întreprinderi în sens de TVA, fără a microîntreprinderi, dar și invers, așa cum a explicat, la solicitarea avocatnet.ro, Luisiana Dobrinescu, managing partner la Dobrinescu Dobrev SCA.

   Modificarea plafonului se poate face doar cu aprobarea UE

În ultimii ani, România a beneficiat de o derogare din partea autorităților europene în ceea ce privește aplicarea regimului special de scutire de TVA pentru întreprinderile mici. Mai întâi, plafonul pentru aplicarea regimului special de scutire de TVA a fost majorat în 2012, de la 35.000 la 65.000 de euro (echivalentul a 220.000 de lei, calculați la cursul de schimb de la data aderării României la UE). Măsura a fost luată prin intermediul Deciziei nr. 2012/181/UE, ce a fost transpusă în legislația națională prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2012, și a fost valabilă până la finalul anului 2014.

Totuși, autoritățile autohtone au făcut în acea perioadă demersurile necesare pentru a obține prelungirea derogării obținute pentru aplicarea plafonului de 220.000 de lei, iar această prelungire, pentru trei ani, a fost oficializată prin Decizia 2014/931/UE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Astfel, plafonul de 220.000 de lei, până la care poate fi acordată scutirea de la plata TVA a persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește acest plafon, este valabilă până la 31 decembrie 2017.

În continuare, pentru ca initițiva legislativă despre ale cărei prevederi am scris mai sus să fie posibilă era nevoie de o nouă derogare, care a fost oficializată zilele trecute. Avocata a subliniat, totodată, că plafonul de înregistrare în scopuri de TVA, admis în prezent cu titlu derogatoriu țării noastre, este unul dintre cele mai ridicate la nivelul Uniunii Europene: ,,Pentru alte state membre, aceste plafoane sunt între 15.000 euro și 40.000 euro. Doar Marea Britanie are un plafon de aproximativ 111.000 euro”, ne-a explicat sursa citată.

De altfel, în lipsa unei aprobări din partea autorităților europene, de la 1 ianuarie 2018 ar fi trebuit să se revină la plafonul anterior de scutire (35.000 de euro), în contextul în care cel de 65.000 de euro (220.000 de lei) este valabil, așa cum am explicat, până la finalul lui 2017. Contribuabilii ce se vor situa în aria dintre 220.000 de lei (actualul plafon) și 300.000 de lei (noul plafon propus) vor avea mai multe opțiuni, pe care le-am detaliat aici, cu ajutorul unui specialist.

    Cine poate cere scutirea de la plata TVA

Codul fiscal stabilește, la articolul 310, că persoana impozabilă stabilită în România, a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 65.000 euro, adică 220.000 de lei, poate aplica regimul special de scutire pentru livrări de bunuri și prestări de servicii, cu excepția livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform normelor în vigoare.

Cifra de afaceri care serveşte drept referinţă pentru aplicarea scutirii de taxa este constituită din valoarea totală, exclusiv taxa în situaţia persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfăşurate de o mică întreprindere, a operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România, operațiunile scutite cu drept de deducere și cele scutite fără drept de deducere, dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, cu excepția:

  • livrărilor de active fixe corporale sau necorporale, efectuate de persoana impozabilă;
  • livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi.

O persoană impozabilă nou-înființată poate beneficia de aplicarea regimului special de scutire, dacă la momentul începerii activității economice declară o cifră de afaceri anuală estimată, sub plafonul de scutire și nu optează pentru aplicarea regimului normal de taxare. În altă ordine de idei, proiectul de lege introducea, în forma inițială, o cotă zero de TVA pentru livrarea locuințelor sociale pentru persoane fizice, astfel încât cetățenii să aibă facilitat accesul către achiziționarea unui imobil. Totuși, această prevedere a fost eliminată de senatori”.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: