Pachet de servicii sociale pentru copiii din familii sărace

Senatul a adoptat un proiect de lege care prevede acordarea unui pachet de servicii sociale pentru toți copiii care provin din familii sărace – servicii de sănătate, de educație și de protecţie.
Proiectul își propune să ajute copiii care provin din familii sărace, “în scopul asigurării dreptului fiecărui copil la supraviețuire, dezvoltare, protecție, precum și la combaterea sărăciei”, conform inițiatorilor, scrie legestart.ro.

Pachetul minimal de servicii va fi oferit pe baza analizei individuale a cazurilor de sărăcie, din comisiile locale făcând parte un asitent social, un asistent medical, dar și un consilier școlar. Fiecare autoritate locală va avea libertatea de a adăuga și alte servicii celor existente în pachetul minimal, în funcție de buget.

Pachetul minimal de servicii primare ar trebui să fie compus din:

– activităţi de informare care sunt cruciale pentru identificarea potenţialilor beneficiari şi pentru serviciile de intervenţie timpurie;

– evaluarea necesităţilor şi planificarea serviciilor care se sprijină pe o abordare bazată pe familie şi pe persoană;

– servicii de informare şi consiliere îndreptate spre familiile cu probleme sociale, persoanele care au fost supuse violenţei în familie sau neglijate, familiile monoparentale cu venituri mici, precum şi tinerii expuşi riscurilor (tinerii infractori, persoanele care abandonează şcoala şi copiii din gospodăriile cu venituri mici);

– sprijin administrativ (precum ajutorul acordat beneficiarilor privind completarea formularelor de solicitare a diferitelor tipuri de prestaţii), precum şi asistenţă socială, medicală şi juridică;

– trimiterea la serviciile specializate;

– monitorizarea tuturor persoanelor din comunitate aflate în situaţii vulnerabile şi vizite la domiciliul acestora.

Conform parlamentarilor care au inițiat propunerea legislativă, pachetul a fost testat de UNICEF împreună cu autoritățile centrale și locale în 45 de comunități urbane și rurale din județul Bacău. În aceste zone, toți copiii incluși în programul pilot au acte de identitate și sunt înregistrați la medicul de familie, preșcolarii merg la grădiniță, iar abandonul școlar a scăzut semnificativ.

Legea asistenţei sociale nr. 292/2011

La articolul 69, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2) – (4), cu următorul cuprins:

“(2) Se instituie pachetul minimal de servicii sociale pentru copil şi familie, denumit în continuare pachet minimal de servicii, în sarcina autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, universal şi obligatoriu, în scopul asigurării dreptului fiecărui copil la supravieţuire, dezvoltare, protecţie, precum şi la combaterea sărăciei. Pachetul minimal de servicii include servicii de bază şi de informare în domeniul sănătăţii, educaţiei şi protecţiei sociale precum: identificarea situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială, evaluarea acestora, furnizarea de informaţii, consiliere, însoţire, asistentă si monitorizare.”

De asemenea, proiectul adoptat de Senat prevede că finanțarea pachetului minimal de servicii se face din bugetul de stat și din bugetele unor ordonatori principali de credite ai acestuia “prin intermediul transferurilor acordate pentru bugetele autorităților publice locale cu destinație specială, din bugetele locale și din fonduri externe rambursabile sau nerambursabile”.

Proiectul de modificare a legii va fi trimis Camerei Deputaților, care este forul decizional.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

BuzăuMedia utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe site-ul nostru. Apăsând "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie. DA, ACCEPT Mai mult