Persoanele fără venituri ar putea plăti contribuția la sănătate doar la spitalizare

casa-de-sanatateModificare foarte importantă a Codului fiscal: românii fără venituri şi care nu sunt scutiţi de plata contribuţiei de sănătate pot achita această contribuţie doar la spitalizare.

În Monitorul Oficial de luni a fost publicată o modificare foarte importantă a Codului fiscal în domeniul asigurărilor sociale de sănătate. Practic, românii fără venituri care nu sunt coasiguraţi şi nici scutiţi de plata contribuţiei pot opta pentru plata acestei contribuţii fie lunar fie doar la spitalizare. Desigur, dacă nu foloseşti serviciile de sănătate publică, această opţiune este echivalentă cu scutirea la plata contribuţiei. Legea mai aduce şi alte câteva elemente de noutate atât în domeniul asigurărilor de sănătate cât şi în domeniul taxelor locale.

Legea nr. 112/2016 aduce modificări importante Codului fiscal. Elementul principal constă în faptul că se introduce o procedura opţională la plata contribuţiei de sănătate datorată de persoanele fizice ce nu realizează venituri, nu sunt scutite de plata contribuţiei de sănătate prin efectul legii şi nici nu sunt coasigurate prin intermediul altor persoane.

 Aceste persoane pot opta între:

  • plata contribuţiei de sănătate în procent de 5,5% lunar prin depunerea declaraţiei de asigurare, contribuţia de sănătate datorându-se pentru salariul minim pe economie valabil în luna respectivă;
  • la momentul la care se utilizează serviciile de sănătate publică (spitalizare) – caz în care contribuţia de 5,5% se calculează la o baza de calcul reprezentând 7 salarii minime brute de la momentul utilizării serviciilor de sănătate publică.

Pentru persoanele ce optează să plătească lunar, scadenţă obligaţiei este dată de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţia.

Se impune depunerea Declaraţiei 604 pentru plata contribuţiei de sănătate de către persoanele fizice ce nu au venituri şi nu sunt scutite ori coasigurate. Desigur, formatul declaraţiei va trebui modificat în conformitate cu noile prevederi. Persoanele care vor plăti contribuţia de sănătate la momentul spitalizării vor depune aceeaşi declaraţie.

Legea introduce şi o discretă aministie fiscală în sensul că dacă au existat deja persoane fizice ce au primit o decizie de plata a contribuţiei pentru perioada ianuarie – mai, atunci acestea nu mai sunt obligate la plata debitelor stabilite prin decizie.

  • O altă modificare importantă o reprezintă scutirea de la plata contribuţiei de sănătate pentru veniturile din investiţii (dividende, dobânzi, vânzări acţiuni) şi veniturilor din alte surse când aceste venituri sunt singurele realizate de persoană fizică iar baza anuală de calcul este mai mică de 12 salarii minime pe ţară.

Legea mai modifică punctual câteva situaţii privind impozitul pe teren, pe clădiri sau pe mijloace de transport, impozite datorate către bugetul local.

 Acestea trebuie să fie analizate în contextul întregului cod fiscal. În principiu apar câteva mici scutiri la nivelul impozitelor locale.

Se modifică de asemenea procedura de aplicare a taxei asupra serviciilor de reclamă şi publicitate în sensul că faţă de anii precedenţi taxa de reclamă şi publicitate datorată la bugetul local se datorează de prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate până pe dată de 10 a lunii următoare celei la care s-a efectuat serviciul.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: