fbpx

Post vacant la Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier Buzău

Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (I.S.C.T.R.) organizează în această perioadă concurs pentru ocuparea mai multor funcţii contractuale vacante. Joburile scose la concurs sunt valabile în mai multe judeţe din ţară, inclusiv în Buzău. Astfel, pe plan local este disponibil un singur job de inspector trafic rutier debutant. Condiţiile speciale de participare la concurs, pentru acest post sunt pregătire de bază: studii superioare absolvite cu diplomă de licență ca urmare a absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior în domeniul științelor inginerești, specializarea ingineria autovehiculelor sau ingineria transporturilor; vechime în specialitatea studiilor: 0-6 luni și cunoștințe operare calculator: MS Office, Word, Excel, e-mail, internet – nivel bine.

Pentru ocuparea postului de inspector de trafic rutier, candidații trebuie să aibă cetățenia română și domiciliul în România; să dețină permis de conducere minim categoria B; să cunoască o limbă de circulație internațională, nivel mediu; să nu fi avut suspendată pentru consum de alcool exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimile 6 luni sau mai mult de două ori de la data obținerii permisului de conducere; să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 10 ani; să nu fi fost condamnat printr-o hotătrâre judecătoreasă rămasă definitivă pentru o infracțiune la regimul armelor și munițiilor, la regimul circulației pe drumurile publice sau perivind legislația din domeniul transportului rutier, de omor, loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie,ultraj contra bunelor moravuri, furt, tulburarea linistii publice, viol, lipsire de libertate în mod ilegal, luare sau dare de mită, trafic de influență, trafic sau consum ilicit de droguri, cu excepția cazului în care a intervenit reabilitarea sau amnistia; să fie apt din punct de vedere medical și psihologic pentru desfășurarea activității de inspector de trafic rutier și să nu fi fost destituit din funcție dintr-o instituție pubilică sau să nu îi fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 28 august 2019, ora 16.00, iar pe 05 septembrie 2019, la ora 10.00, va avea loc proba scrisă, urmând ca pe 11 septembrie 2019, la ora 10.00, să se organizeze interviul. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae.
  • Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier I.S.C.T.R. din Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, telefon 0725/597.680.

Intră in comunitatea BuzăuMedia! Află în timp real când publicăm un articol nou pe site, direct de pe Facebook și YouTube.

Urmărește-ne pe Facebook

Urmărește-ne pe YouTube

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

BuzăuMedia utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe site-ul nostru. Apăsând "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie. DA, ACCEPT Mai mult