Proiect de lege pentru schimbarea condițiilor de leasing

Sursa foto: repubblica.it

Senatul va dezbate un proiect de lege care modifică Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, în privința condiţiilor de plată a datoriilor consumatorului care foloseşte un bun dat în leasing. Proiectul stabilește, de asemenea, termini noi, cum ar fi condițiile în care un alt cumpărător poate achiziţiona bunul de la proprietar, menționează legestart. Proiectul prevede că în cazul în care utilizatorul, care are calitatea de consumator, nu acoperă rata de leasing timp de trei luni consecutive, calculate de la scadenţa prevăzută în contractul de leasing, locatorul/finanţatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar utilizatorul este obligat să restituie bunul şi să plătească toate sumele datorate în temeiul contractului de leasing.

Dacă, în schimb, consumatorul restituie bunul în termenul prevăzut în contract, eventualele despăgubiri nu pot cuprinde decât diferenţa între totalul sumelor datorate conform contractului, diminuată cu valoarea obţinută prin valorificarea, exclusiv TVA, sau după caz, printr-un raport de evaluare a bunului emis de un evaluator autorizat conform legii. Proiectul prevede şi situaţia în care utilizatorul consumator al bunului sau un cumpărător terţ beneficiază de dreptul de cumpărare, dacă bunul a fost restituit în termenul prevăzut în contract.

În situația în care cumpărătorul terţ propus de utilizatorul consumator al bunului prezintă o ofertă mai mică decât suma totală datorată în contract, utilizatorul are obligaţia ,,de a credita contul finanţatorului, cu diferenţa necesară până la concurenţa sumelor datorate conform contractului, cel mai târziu la data încasării de către finanţator a preţului de vânzare aferent transferului dreptului de proprietate, cu respectarea termenului prioritar de 30 de zile“. Bunul va putea fi preluat în proprietate la data încasării integrale a sumelor datorate conform contractului, “care nu va putea fi ulterioară datei de expirare a dreptului prioritar“.

Sursa: legestart.ro
S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: