Proiecte de hotărâre cu caracter normativ supuse dezbaterii publice de către Primăria Buzău

Pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal Buzău din luna iunie 2019 au fost iniţiate două proiecte de hotărâre cu caracter normativ. Primul vizează modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 326/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind măsuri edilitar-gospodărești, administrarea fondului locativ public și privat și alte măsuri pentru asigurarea ordinii și curățeniei în municipiul Buzău. Cel de-al doilea proiect de hotărâre vizează aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Primăverii nr. 98 bis. Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro, la avizierul Palatului Comunal sau aici: NORMATIV Hot. Modif. HCL 326 Poliție Locală și NORMATIV Hot. Vânzare licitaţie publică str. Primăverii nr. 98 bis . Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 27 iunie 2019, la Petronela Jipa, responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: