fbpx

Proiecte de hotărâre importante, supuse spre aprobare în ședința ordinară a CLM, de săptămâna viitoare

Aleșii locali sunt convocați în ședința ordinară a Consiliului Local Municipal miercuri, 27 martie, ora 15.00, care va avea loc în sala Stan Săraru (sala nr. 24). Consilierii vor avea de disputat și aprobat 37 de proiecte de hotărâre cu caracter normativ. Iată care este ordinea de zi al şedinţei:

1.- proiectul de hotărâre privind propunerea de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului municipiului Buzău pentru activitatea desfăşurată în anul 2018;

2.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieti rectificat pe anul 2018 al Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău;

3.- proiectut de hotărâre privind numirea a doi consilieri locali în componenţa Comisiei Sociale pentru analizarea cererilor solicitanţilor de locuinţe construite pentru tineri prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate închirierii, precum şi pentru formularea de propuneri privind ordinea de prioritate şi repartizarea acestora;

4.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea neasumării responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor (acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor) acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anul şcolar 2018-2019;

5.- proiectul de hotărâre privind stabilirea componenţei echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică;

6.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice şi a cuantumului contribuţiei de întreţinere în sarcina altor persoane decât persoana vârstnică îngrijită în Centrul Rezidenţial al Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice “Alexandru Marghiloman” Buzău;

7.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Buzău pe anul 2019;

8.- proiectul de hotărâre privind constituirea unei Comisii speciale de analiză si verificare;

9.-proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Indicatorilor Tehnico- Economiei pentru obiectivul de investiţii „CREŞTEREA CALITATII SERVICIILOR SOCIALE ŞI ASIGURAREA EDUCATIEI TIMPURII, PRIN CONSTRUCTIA ŞI DOTAREA UNEI NOI CREŞE ÎN BUZAU”; proiect finanţat prin POR 2014- 2020, AXA PRIORITARA 4, Obiectivul specific 4. 4 – CREŞTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII ÎN VEDEREA ASIGURARII ACCESULUI SPORIT LA EDUCATIE TIMPURIE ŞI SPRIJINIREA PARTICIPARII PARINTILOR PE PIATA FORTE! DE MUNCA;

10.-proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Indicatorilor Tehnico- Economici pentru obiectivul de investiţii „CREŞTEREA CALITATH SERVICIILOR SOCIALE Şi ASIGURAREA EDUCATIEI TIMPURII, PRIN CONSTRUCTIA/EXTINDEREA ŞI DOTAREA GRADINITE! CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4, BUZAU, ALEEA PARCULUI, NR. 10” din municipiul Buzău; proiect finanţat prin POR 2014- 2020, AXA PRIORITARA 4, Obiectivul specific 4. 4- CREŞTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII ÎN VEDEREA ASIGURARI| ACCESULUI SPORIT LA EDUCATIE TIMPURIE ŞI SPRIJINIREA PARTICIPARII PARINTILOR PE PIATA FORTEI DE MUNCA;

11.-proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Indicatorilor Tehnico- Economiei pentru obiectivul de investiţii „REGENERAREA SPATIULUI URBAN ADIACENT PARC TINERETULUI” din municipiul Buzău; proiect finanţat prin POR 2014- 2020, AXA PRIORITARA 4, OBIECTIVUL SPECIFIC 4. 2-RECONVERSIA ŞI REFUNCTIONALIZAREA TERENURILOR ŞI SUPRAFETELOR DEGRADATE, VACANTE SAU NEUTILIZARE ÎN MUNICIPIILE RESEDINTA DE JUDET;

12 – proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Indicatorilor Tehnico- Economiei pentru obiectivul de investiţii „ REALIZAREA UNUI CENTRU INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI BUZAU, INTEGRAT CU SISTEM PARK-AND— RIDE”; proiect finanţat prin POR 2014- 2020, AXA PRIORITARA 4, OBIECTIVUL SPECIFIC 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investitii bazate pe planurile de Mobilitate urbană durabilă;

13.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investiţii publice „Reabilitare pasaj Metalurgica peste calea ferată, municipiul Buzău”;

14.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investiţii publice „Reabilitare pasaj Metalurgica peste DN 2B, municipiul Buzău”;

15.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investiţii publice „Reabilitare sistem rutier străzile Griviţei, Olteţului, cpt. av. T. Bădulescu din municipiul Buzău”;

16.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de avizare a iucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Reabilitare pasaj pietonal, b-dul Unirii, municipiul Buzău”;

17.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea „Regulamentului local de publicitate privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiul Buzău, Judeţul Buzău”;

18.- proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 10 la HCL nr. 294/2018 privind stabitirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019;

19.- proiectul de hotărâre privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din Cartierele Gării, Poştă şi Mihai Viteazul, municipiul Buzău, pe străzi, respectiv a blocurilor de locuinţe pe Bulevardul Industriei şi Şoseaua Brăilei, cât şi atribuirea de numere administrative;

20.- proiectul de hotărâre privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din Cartierul Independenţei, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative;

21.- proiectul de hotărâre privind modificarea pozitiei 1 din Anexa la Hotărârea nr. 36/22022019 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind propunerea de schimbare de destinaţie a bazei materiale situată în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău;

22.- proiectul de hotărâre privind modificarea pozitiei 3 din Anexa la Hotărârea nr. 10/17.01.2019 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind propunerea de schimbare de destinaţie a bazei materiale situată în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău;

23.- proiectul de hotărâre privind prepunerea de schimbare de destinaţie a bazei materiale situată în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău;

24.- proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32 a doamnei Metescu Mihaela — Claudia;

25.- proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32 a soţiilor Tigău Nicolae şi Tigău Maria — Mădălina;

26.- proiectui de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32 a soţilor Pătraşcu Costin Cristinel şi Pătraşcu Silvia;

27.- proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32 a soţilor Oprescu Adrian şi Oprescu Maria;

28.- proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a două terenuri situate în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32 a soţilor Pătraşcu Constantin şi Pătraşcu Elena;

29.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Pasajului, nr. 24;

30.- proiectul de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 54.810, categoria de folosinţă curţi construcţii, situat în municipiul Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 56;

31.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent unui drum, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 18;

32.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente străzilor: Soseaua Nordului, Libertăţii, Victoriei, Aleea Centrală, Dinicu Golescu;

33.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempţiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu Constantinescu, nr. 11, cartier Orizont;

34.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempţiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu Constantinescu, nr. 114, cartier Orizont;

35.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempţiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Şeicaru, nr. 36, cartier Orizont;

36.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempţiune & unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Şeicaru, nr. 12, cartier Orizont;

37.- prezentarea Raportului Primăriei Soroca de justificare a cheltuielilor privind implementarea proiectului “ Reconstrucţia falezei râului Nistru pe segmentul din preajma cetăţii Soroca”.

Intră in comunitatea BuzăuMedia! Află în timp real când publicăm un articol nou pe site, direct de pe Facebook și YouTube.

Urmărește-ne pe Facebook

Urmărește-ne pe YouTube

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

BuzăuMedia utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe site-ul nostru. Apăsând "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie. DA, ACCEPT Mai mult